Uitspraak: Bank is niet verplicht onderzoek te doen naar betalingstransactie fraudeslachtoffer

De consument houdt een betaalrekening bij de bank. De consument heeft in de periode 26 september 2020 tot 7 oktober 2020 van zijn betaalrekening met behulp van de mobielbankieren app in totaal € 5.900,- naar twee buitenlandse bedrijven overgemaakt om te beleggen in bitcoins.

De consument heeft echter ontdekt dat die bedrijven hem hebben opgelicht waardoor hij zijn inleg is kwijtgeraakt.

De klacht en vordering

De consument is van mening dat de bank op onterechte gronden zijn schade niet wil vergoeden en heeft daartoe diverse argumenten aangedragen. Het komt erop neer dat de consument van mening is dat de bank onvoldoende heeft gedaan om hem tegen deze vorm van fraude te beschermen. Volgens de consument had de bank onderzoek moeten verrichten naar desbetreffende bedrijven. Tot slot is door de consument aangevoerd dat de bank ict-technisch in staat moet worden geacht dergelijke fraude te detecteren.

De beoordeling

De commissie stelt zichzelf voor de vraag of de bank haar zorgplicht jegens de consument heeft geschonden.

Vaststaat dat de consument de transacties bevoegd heeft geïnitieerd en geautoriseerd waardoor de opgegeven transacties met diens toestemming zijn gegeven. De betalingsopdrachten zijn daarmee, zoals door de bank terecht is aangevoerd, onherroepelijk.

De zorgplicht van de bank als betaaldienstverlener houdt in dat zij rekening dient te houden met de gerechtvaardigde belangen van haar rekeninghouder, zo stelt de commissie. ‘Aangezien de bank in dit geval bij de overboekingen heeft opgetreden als betaaldienstverlener is haar rol, anders dan de consument heeft bepleit, beperkt tot het optimaliseren van het betalingsverkeer. Dit betekent dat de bank niet met succes kan worden verweten betalingstransacties uit te voeren zonder daarnaar onderzoek te doen.’

Niet gebleken is dat de bank ten tijde van de verrichte betalingsopdrachten de twijfelachtige reputatie van de buitenlandse bedrijven had kunnen weten of ervan af wist.

De beslissing

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant