Uitspraak: Bank mag relatie met coffeeshophouder beëindigen wegens verhoogd risico

In deze zaak gaat het om een geschil tussen een coffeeshophouder en DEGIRO-bank. De coffeeshophouder heeft een beleggingsrekening bij de bank, maar de bank is niet bereid de risico’s te aanvaarden van het aanhouden van een relatie met een coffeeshophouder.

Achtergrond van de zaak

De eiser is eigenaar van coffeeshops in Amsterdam en Mijdrecht, deze zijn in Othala B.V. ondergebracht. De bank biedt uitsluitend ‘excecution’ diensten aan waarbij geen beleggingsadvies wordt gegeven. De eiser had een beleggingsrekening bij Saxo Bank. Deze beëindigde de relatie vanwege onacceptabele risico’s. Vervolgens opende hij wederom een beleggingsrekening maar ditmaal gaf hij aan werkzaam te zijn in de horeca. Vanaf februari 2024 stelt de bank ook vragen over de herkomst van het vermogen van de eiser. In april besloot de bank de relatie te beëindigen wegens verhoogde risico’s die de bank niet kon monitoren.

Het geschil

De eiser vordert dat de bank de relatie met hem voortzet of het besluit opschort. Hij stelt dat zijn vermogen altijd uit de coffeeshops kwam en hij bereid is extra informatie te leveren. De bank stelt dat ze geen relatie met coffeeshophouders wil vanwege het verhoogde risico en beperkte middelen om dit te monitoren.

De beoordeling

De bank heeft het recht om de relatie te beëindigen, als er zorgvuldig gehandeld wordt hierin. De rechter stelt dat een beleggingsrekening minder essentieel is dan een betaalrekening en dat de beëindiging beperkte financiële gevolgen heeft voor de eiser. De bank moet een klantonderzoek doen en mag of basis van haar risicobereidheid relaties beëindigen. De eiser had moeten melden dat hij coffeeshophouder was, coffeeshops brengen risico’s met zich mee zoals grote hoeveelheden contant geld en gedoogd beleid. De bank heeft voldoende aangetoond dat het monitoren van coffeeshophouders niet binnen haar businessmodel past. Eiser kan prima bij een andere broker een beleggingsrekening openen. De rechter stelt dat de beëindiging door de bank niet onaanvaardbaar is en de vordering van de eiser wordt afgewezen.

Financieel recht advocaten

Deze uitspraak benadrukt het belang voor financiële instellingen m hun risicobereidheid en bedrijfsmodellen nauwkeurig te definiëren en te handhaven. Loopt u ook aan tegen problemen met de bank inzake uw betaal of beleggingsrekening? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant