Uitspraak: Bank mocht bancaire relatie met oud-papierhandelaar beëindigen

In deze zaak staat de opzegging van de bancaire relatie centraal.

Eiseres is opgericht in 2014. Zij drijft een onderneming in de in- en verkoop van oud papier ten behoeve van recycling. Eisers houden ieder 50% van de aandelen in eiseres en zijn beiden bestuurder van de vennootschap.

Eisers bankieren zowel zakelijk als privé bij de bank. In mei 2018 zijn berichten in de pers verschenen over de arrestatie van de vader van één van de eisers voor betrokkenheid bij de cocaïnesmokkel. Het transport van de container gebruikt bij de drugssmokkel is naar het pand van eiseres gevolgd. Na sluitingstijd is de politie daar ingevallen. Op dat moment waren drie personen bezig de holle ruimte waarachter de cocaïne verstopt zat, open te snijden.

In de periode van 11 juni 2020 tot en met november 2021 heeft eiseres in totaal € 5.000,00 per maand overgemaakt aan eiser 2.

De bank heeft eiseres meermaals gevraagd om informatie en documentatie. Eiseres heeft via haar boekhouder verschillende informatie aangeleverd en vragen beantwoord.

Bij brief van 7 oktober 2021 heeft de bank haar relaties met eiseres c.s. beëindigd, omdat onvoldoende gehoor is gegeven aan de verzoeken van de bank om informatie en documentatie, waardoor zij niet kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen op grond van de Wft en Wwft, en waardoor zij niet kan uitsluiten dat haar producten of diensten bedoeld of onbedoeld op oneigenlijke of onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Het geschil

Eisers c.s. vorderen de bank te veroordelen de relaties voort te zetten.

De beoordeling

Een gebod om een bankrelatie te continueren kan in kort geding worden uitgesproken als voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter die vordering zal toewijzen en als niet van de eisende partij kan worden gevergd dat die de uitkomst van een bodemprocedure afwacht.

De bank heeft eiseres herhaaldelijk gevraagd om informatie en documentatie. Het antwoord op die vragen kwam veelal te laat, was onvolledig of in tegenspraak met eerder gegeven antwoorden. Zo is bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag onduidelijk wat de herkomst is van alle gelden waarmee de machines van eiser 1 zijn gefinancierd. Namens eiser 1 c.s. is eerder verklaard dat die voor een deel zijn gefinancierd uit eigen vermogen. De vraag hoe dat vermogen is verkregen, is nooit beantwoord, ook niet op de zitting. Verder is de gevraagde UBO verklaring nooit overgelegd, is de huursituatie onduidelijk en is de rol van eiser 2 bij eiseres onduidelijk.

De voorzieningenrechter concludeert dat de bedrijfsvoering op zijn best een rommeltje is te noemen. Omdat de risico’s voor de bank daardoor niet te overzien waren, mocht en moest zij zelfs de relatie met eiseres beëindigen.

De vorderingen worden afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bancaire relatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant