Uitspraak: Bank hoeft haar relatie met autobedrijf niet voort te zetten

Eisers runnen een autobedrijf en zijn actief in het beheer van onroerend goed. Sinds 2001 bankieren zij bij de bank.

In oktober 2016 is een strafrechtelijk opsporingsonderzoek gestart naar drie Nederlandse autobedrijven, waaronder het bedrijf van eisers. Op grond van de bevindingen tijdens het strafrechtelijke onderzoek is de verdenking ontstaan dat het autobedrijf actief betrokken is bij zeer grootschalige btw-fraude bij de verkoop van tweedehands auto’s.

In 2017 is de FIOD binnengevallen bij het autobedrijf. Waarop de bank heeft aangegeven de te gaan beëindigen. Als reden daarvoor heeft bank gegeven dat eisers als klanten een onacceptabel risico vormden voor de integriteit van de bank als financiële instelling en voor de reputatie van de bank.

Eisers zijn eind augustus 2020 veroordeeld voor het leiding geven/deelnemen aan een criminele organisatie, valsheid in geschrift, witwassen en verboden wapenbezit.

Het geschil

Eisers vorderen de bank te verbieden uitvoering te geven aan de opzegging van de bankrelatie.

De beoordeling

In de gegeven omstandigheden was het risico voor ING, dat haar faciliteiten door eisers werden misbruikt voor illegale activiteiten, niet te overzien. Op grond van de Wwft was zij dan ook gehouden de relatie met hen te beëindigen, zo overweegt de voorzieningenrechter. Nu eisers volharden in hun standpunten, zonder een overtuigende alternatieve verklaring te geven voor de gang van zaken binnen het autobedrijf dan in de strafvonnissen staat vermeld, is het risico op herhaling levensgroot.

De beslissing

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant