Uitspraak: Bank moet creditcardrelatie herstellen

De consument woont in Thailand, hij heeft een betaalrekening geopend. Daarbij heeft hij ook een creditcard van de bank.

Op 29 juni 2017 heeft de bank de consument per brief geïnformeerd dat zij de bancaire relatie met hem beëindigt. De vordering van de consument tot voortzetting van de bankrelatie is op 2 mei 2018 door de geschillencommssie afgewezen.

Omdat de consument een expat-regeling heeft getroffen met de bank, mag hij zijn creditcard behouden. Maar op 22 maart 2019 heeft de bank toch de creditcard van de consument beëindigd omdat zij de consument niet meer als expat beschouwde. Op enig moment in april 2019 heeft de consument ontdekt dat hij geen gebruik meer kon maken van de creditcard.

Na bezwaar van de consument, heeft de bank om een expatverklaring gevraagd. Op 5 december 2019 heeft de consument een volledig ingevulde expatverklaring verzonden. Vervolgens heeft de bank alsnog de expatstatus toegekend tot 1 januari 2023. De creditcard is echter niet hersteld.

De vordering en klacht

De consument vordert van de bank herstel van zijn creditcard en schadevergoeding ten bedrage van € 860,-. De consument stelt dat de bank ten onrechte zijn creditcard heeft beëindigd. De consument stelt dat het overduidelijk is dat hij expat is. De bank heeft de consument de expatstatus toegekend nadat hij dit via de expatverklaring heeft aangetoond. Daarnaast is de consument van mening dat de bank de creditcard van de consument op onjuiste wijze beëindigd. Zo heeft de bank nagelaten de consument vooraf te informeren over de beëindiging. De consument stelt honderden euro’s schade te lijden doordat hij zonder zijn creditcard geen internetbetalingen meer kan voldoen.

Het verweer

De bank stelt dat de consument niet als expat is te beschouwen. Doordat de consument al 30 jaar in Thailand woont en een functie heeft bij de gemeente waar zijn vrouw burgemeester is, kan de consument niet als non-resident beschouwd worden. Ook is het volgens de bank niet mogelijk om de creditcard te herstellen.

De beoordeling

In de kern gaat het conflict tussen partijen over de vraag of de bank gehouden is de creditcardovereenkomst met de consument te herstellen.

De verleende expatstatus van de consument wordt tot 1 januari 2023 gerespecteerd Tijdens de zitting heeft de bank verklaard dat de expatstatus is verleend op basis van onjuiste informatie van de consument. Desgevraagd heeft de bank verklaard dat zij de verleende expatstatus respecteert, ondanks dat zij de expatstatus van de consument bij nader inzien in twijfel trekt.

De bank heeft de creditcardovereenkomst niet op juiste wijze opgezegd De commissie is van oordeel dat de bank zich niet heeft gehouden aan de opzegtermijn van de algemene voorwaarden. Het is volgens de commissie namelijk niet gebleken dat de bank twee maanden voor de beëindiging de consument heeft geïnformeerd over haar voorgenomen opzegging. Daarnaast had het aangezien de creditcardverstrekker de consument op 7 juni 2018 heeft medegedeeld dat hij zijn creditcard kon behouden, op de weg van de bank gelegen om de consument opnieuw te informeren over haar voorgenomen opzegging.

Dat de creditcardovereenkomst niet hersteld kan worden is onvoldoende onderbouwd De bank heeft verklaard dat zij de creditcard van de consument niet kan herstellen, omdat de creditcard al is beëindigd en haar beleid het sluiten van een nieuwe creditcardovereenkomst voor een persoon woonachtig in Thailand niet toestaat. De bank heeft daarnaast gesteld dat zij geen vergunning heeft om een nieuwe creditcardovereenkomst met (nieuwe) klanten aan te gaan.

De commissie begrijpt uit de door de bank overgelegde informatie dat het sluiten van een nieuwe creditcardovereenkomst weliswaar mogelijk is, maar slechts onder strikte voorwaarden. Dat de bank op basis van deze strikte voorwaarden de creditcardovereenkomst met de consument niet kán herstellen of een nieuwe creditcardovereenkomst kán aanbieden is volgens de commissie onvoldoende onderbouwd.

De beslissing

De commissie beslist dat de bank de creditcardrelatie met de consument herstelt voor de duur waarvoor zijn expatstatus is toegekend, namelijk tot 1 januari 2023.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant