Uitspraak: Bankmedewerker schendt bankierseed door druk en ongeoorloofde handelingen

Bij een recente zaak op het gebied van financieel recht heeft een medewerker van een bank de bankierseed geschonden door druk uit te oefenen op zijn collega’s om een zakelijke bankrekening te openen voor een bevriend bedrijf. Deze medewerker, X, werkte op de compliance afdeling van de bank en was normaal gesproken niet betrokken bij het klant aannameproces. Ondanks deze beperkte rol heeft hij zijn positie misbruikt door ongeoorloofde klantgegevens te raadplegen om zijn privé bekende, de CFO van bedrijf Y, te helpen.

Het verloop van de zaak

X, werkzaam bij de bank sinds 2000, kent de CFO van bedrijf Y van zeven jaar geleden, toen ze elkaar leerden kennen via de voetbalvereniging van X’s zoon. Bedrijf Y had een zakelijke bankrekening bij de bank aangevraagd, maar deze werd geweigerd. De CFO benaderde X privé met het probleem en X ging vervolgens ongeoorloofd aan de slag om intern druk uit te oefenen zodat het verzoek van bedrijf Y alsnog werd ingewilligd.

Ondanks het feit dat X normaal gesproken niet betrokken was bij het klantwerkingsproces en er geen reden was om de klantgegevens van bedrijf Y te raadplegen, zette hij zijn collega’s onder druk om de rekening te openen. Zelfs nadat hij werd gewezen op een mogelijke belangenverstrengeling, ging X door met zijn inspanningen om een afwijkende behandeling voor bedrijf Y te bewerkstelligen.

De bank ontving melding van de gedragingen van X via het klokkenluiders kanaal en startte een onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek ontving X een berisping en werd hij tijdelijk op non-actief gesteld. Daarnaast werd de Stichting Tuchtrecht Banken ingelicht. Ondanks deze maatregelen raadpleegde X nogmaals ongeoorloofd de klantgegevens van bedrijf Y, wat resulteerde in een tweede berisping en overplaatsing naar een andere functie.

Beoordeling door de Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur concludeert dat X twee gedragsregels verbonden aan de bankierseed heeft geschonden: (1) ‘de bankmedewerker werkt integer en zorgvuldig’ en (2) ‘de bankmedewerker houdt zich aan de wet en andere regels die voor het werk bij de bank gelden’. X heeft zijn functie als compliance medewerker misbruikt door een bevriend bedrijf bevoordeeld te behandelen en door ongeoorloofde klantgegevens te raadplegen. Dit is in strijd met wat van een integer en zorgvuldig handelend bankmedewerker mag worden verwacht.

De beslissing en minnelijke schikking

De Algemeen Directeur acht de schending van de bankierseed dermate ernstig dat het voorleggen van de klacht aan de Tuchtcommissie Banken gerechtvaardigd zou zijn. Echter, gezien de omstandigheden van de zaak stelt de Algemeen Directeur een minnelijke schikking voor om verdere stappen te vermijden. X handelde weliswaar met goede bedoelingen in het belang van de klant, maar dat rechtvaardigt niet het schenden van de bankierseed. Toch neemt de Algemeen Directeur in overweging dat X tijdelijk op non-actief is gesteld, een andere functie heeft gekregen en blijk heeft gegeven van inzicht in zijn ongepaste handelen.

De voorgestelde schikking bestaat uit een voorwaardelijke boete van € 250 met een proefperiode van twee jaar. Gedurende deze proefperiode worden de gegevens van X geregistreerd in het Tuchtrechtelijk Register Banken.

Financieel Recht Advocaten

Het geval van X illustreert het belang van integer en zorgvuldig handelen in de financiële sector, zoals vastgelegd in de bankierseed. Schending van deze ethische normen kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokken medewerkers. Bent u geïnteresseerd in juridisch advies met betrekking tot financieel recht of heeft u vragen over de bankierseed? Neem dan gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten voor professioneel advies en ondersteuning.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant