Uitspraak: Bankrelatie beëindigd: Integriteitsrisico weegt zwaarder dan persoonlijk belang

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam is besloten dat ABN AMRO de bankrelatie met een veroordeeld drugsdealer mocht opzeggen. Hoewel de individuele belangen van de klant aanzienlijk zijn, gaf de rechtbank prioriteit aan het vermijden van integriteitsrisico’s en het belang van de bank om op haar cliënten te kunnen vertrouwen. Deze zaak onderstreept het cruciale belang van transparantie en integriteit in de banksector.

Achtergrond

Vertrouwensbreuk door criminele activiteiten Een klant, aangeduid als X, onderhield sinds 2017 een privérelatie met ABN AMRO en vanaf 2021 ook een zakelijke relatie via zijn BV’s. Na vermoedens en vervolgens bevestiging van X’s betrokkenheid bij ernstige criminele activiteiten, waaronder de voorbereiding van de invoer van een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne, nam de bank de beslissing om de relaties te beëindigen. Deze stap werd gezet vanwege zorgen over integriteitsrisico’s en een geschonden vertrouwen, ondanks ontkentenis en onvoldoende verklaring van de klant.

Beoordelingsproces: Balanceren van belangen

De zaak werd beoordeeld door de voorzieningenrechter, die bij dergelijke gevallen beslist of er voldoende grond is voor een spoedmaatregel in afwachting van een definitieve uitspraak. De rechter hanteerde het principe dat een bank het recht heeft een klantrelatie te beëindigen onder artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV). Echter, dit recht moet worden uitgeoefend binnen de grenzen van “redelijkheid en billijkheid”, een juridisch beginsel dat eerlijkheid en redelijk handelen in contractuele relaties vereist.

De uitspraak

Integriteit boven individueel belang In dit geval oordeelde de rechter dat er geen indicatie was dat de bank onzorgvuldig had gehandeld in het traject dat tot de beëindiging leidde. De ernst van de criminele activiteiten van X was voldoende aangetoond. Interessant is dat hoewel X niet direct werd geconfronteerd met het verzamelde bewijs, het feit dat hij niet proactief transparantie bood tegen hem werkte. Hieruit volgde dat het belang van de bank bij het vermijden van integriteitsrisico’s en het behouden van vertrouwen zwaarder woog dan het persoonlijke belang van X bij het behouden van de bankrelaties.

Financieel Recht Advocaten

Deze uitspraak benadrukt hoe serieus financiële instellingen potentiële integriteitsrisico’s nemen en welke consequenties het kan hebben voor zowel privépersonen als bedrijven wanneer betrokkenheid bij criminele activiteiten wordt ontdekt. Bent u geconfronteerd met een vergelijkbare situatie of heeft u vragen over de beëindiging van bankrelaties? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant