Uitspraak: Belangrijke overwinning voor coffeeshophouder in strijd om zakelijke bankrekening

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is een belangrijk juridisch precedent geschapen voor ondernemers die moeite hebben met het verkrijgen van een zakelijke bankrekening, met name voor ondernemers in de coffeeshopbranche. Deze uitspraak benadrukt dat banken, ondanks de vrijheid om contracten naar eigen inzicht te beheren, soms verplicht kunnen worden om een zakelijke bankrekening aan te bieden vanwege hun maatschappelijke functie.

Juridische context

In het hart van deze zaak ligt de opzegging van een privérekening door SNS Bank, omdat de rekeninghouder, een coffeeshophouder, deze voor zakelijke doeleinden gebruikte. Dit was tegen de voorwaarden van de bank. De ondernemer werd gedwongen zijn privérekening zakelijk te gebruiken nadat SNS eerder zijn zakelijke rekening had opgezegd, met als reden dat de bank geen zakelijke relaties met coffeeshops wilde onderhouden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van banken

Het gerechtshof stelde vast dat er geen algemeen wettelijk recht bestaat op een zakelijke bankrekening. Echter, door de essentiële rol van banken in het maatschappelijk verkeer, kan er een verplichting ontstaan om een betaalrekening aan te bieden. Dit is vooral relevant wanneer het ontbreken van zo’n rekening het onmogelijk maakt voor een bedrijf om te functioneren.

Belangenafweging

Hoewel banken legitieme redenen kunnen hebben om bepaalde cliënten te weigeren, zoals toezichtrechtelijke beperkingen of integriteitsrisico’s, moet dit afgewogen worden tegen het belang van de onderneming. In dit specifieke geval vond de belangenafweging plaats in het voordeel van de coffeeshophouder, mede door zijn bereidheid om het contant geldverkeer te minimaliseren en het feit dat de voortzetting van zijn bedrijf zonder bankrekening onmogelijk zou zijn.

Financieel Recht Advocaten

Het gerechtshof oordeelde dat SNS de coffeeshophouder een zakelijke rekening moet aanbieden, maar benadrukte ook dat het zakelijk gebruik van privérekeningen niet is toegestaan. Deze uitspraak onderstreept het belang van de maatschappelijke rol van banken en biedt een belangrijk precedent voor ondernemers die in vergelijkbare situaties verkeren.

Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we de complexiteit en de uitdagingen waarmee ondernemers te maken kunnen krijgen bij het beheren van hun financiële relaties met banken. Ons team van experts staat klaar om u te adviseren en bij te staan in soortgelijke situaties. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant