Uitspraak: Beleggersclaim tegen Primaire Sinano Fondsen

Het gerechtshof Amsterdam heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak waarbij beleggers van de Primaire Sinano Fondsen hun beheerder, bewaarder en administrateur aanklaagden. De uitspraak richtte zich op de verantwoordelijkheid van deze partijen bij het verstrekken van misleidende informatie over de waarde van beleggingen. Dit vonnis belicht hoe essentiële fouten in fondsenbeheer en waardering kunnen leiden tot aanzienlijke financiële schade voor beleggers. De uitspraak biedt een diepgaand inzicht in de juridische verplichtingen en verantwoordelijkheden van fondsenbeheerders en administrateurs.

Achtergrond van de zaak

Op 26 maart 2024 deed het gerechtshof Amsterdam uitspraak in een zaak waarbij beleggers van de Primaire Sinano Fondsen een claim indienden tegen de beheerder, bewaarder en administrateur van deze fondsen. De beleggers stelden dat de participaties in deze fondsen werden ingekocht op basis van hun intrinsieke waarde (NAV), berekend aan de hand van de NAV’s van onderliggende fondsen. Het hof concludeerde dat er onvoldoende officiële NAV’s van de onderliggende fondsen beschikbaar waren per 31 december 2008, waardoor de NAV’s van de Primaire Sinano Fondsen niet hadden mogen worden afgegeven.

De Primaire Sinano Fondsen, opgericht in september en oktober 2008 door Ortelius, hadden een ‘fund of funds’ structuur en investeerden in verschillende hedgefondsen en beleggingsproducten. De beleggers konden toetreden tot de fondsen per de eerste dag van iedere maand en uittreden per de eerste dag van elk kwartaal, mits 180 dagen van tevoren aangevraagd. Deze structuur vereiste nauwkeurige en betrouwbare NAV-berekeningen.

De rol van de beheerder, bewaarder en administrateur

De beheerder Ortelius, de bewaarder Circle Investment, en de administrateur Hermes werden door het gerechtshof aansprakelijk gesteld voor hun rol in het misleiden van beleggers. Het hof oordeelde dat deze partijen hun taken niet naar behoren hadden uitgevoerd, wat leidde tot financiële schade voor de beleggers. Met name werd benadrukt dat per 31 december 2008 de noodzakelijke officiële NAV’s voor een groot deel van de onderliggende fondsen ontbraken. Hierdoor hadden de Primaire Sinano Fondsen hun NAV’s niet mogen berekenen en had de inkoop van participaties moeten worden opgeschort.

Beheerder Ortelius

Ortelius was verantwoordelijk voor het beheer van de fondsen en het afgeven van de NAV’s. Door door te gaan met het afgeven van NAV’s zonder voldoende onderliggende officiële gegevens, schond Ortelius de overeenkomst met de beleggers en handelde nalatig. Deze nalatigheid leidde tot onjuiste waarderingen en misleidende informatie aan beleggers.

Bewaarder Circle Investment

Circle Investment, verantwoordelijk voor het juridisch eigendom van het fondsvermogen, faalde in haar controlerende taak om te waarborgen dat de NAV’s correct werden berekend. Dit leidde tot een verdere verspreiding van onjuiste en misleidende informatie, wat beleggers in een nadelige positie bracht.

Administrateur Hermes

Hermes had als administrateur de taak om de NAV’s op een juiste en nauwkeurige manier te berekenen. Het hof stelde vast dat Hermes onrechtmatig handelde door NAV’s te berekenen zonder de benodigde officiële gegevens, wat bijdroeg aan de misleiding van beleggers.

Geen aansprakelijkheid voor bestuurders

Interessant in deze zaak is dat de bestuurders van Ortelius, Circle Investment en Hermes niet persoonlijk aansprakelijk werden gesteld. Hoewel zij de eindverantwoordelijkheid droegen, oordeelde het hof dat er geen bewijs was dat zij opzettelijk handelden of persoonlijk voordeel hadden behaald uit de onjuiste NAV-berekeningen. Deze nuance onderstreept het belang van onderscheid tussen bedrijfsverantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid in juridische geschillen.

Wat betekent dit voor beleggers?

De uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor beleggers. Het gerechtshof benadrukte dat beleggers moeten kunnen vertrouwen op de officiële NAV’s die door administrateurs worden afgegeven. Omdat dit vertrouwen werd geschonden, zijn Ortelius, Circle Investment en Hermes verplicht om de schade te vergoeden die beleggers hebben geleden. De exacte omvang van de schade zal in een aparte schadestaatprocedure worden vastgesteld. Dit betekent dat beleggers mogelijk een vergoeding kunnen ontvangen voor hun verliezen, afhankelijk van de uitkomst van deze procedure.

Schadestaatprocedure

De schadestaatprocedure zal bepalen hoeveel schadevergoeding de beleggers daadwerkelijk zullen ontvangen. Hierbij wordt de werkelijke situatie vergeleken met een hypothetische situatie waarin de onrechtmatige handelingen niet zouden hebben plaatsgevonden. Dit kan een complexe en langdurige procedure zijn, waarbij mogelijk ook deskundigen worden betrokken om de juiste schadebedragen vast te stellen.

Wat kunt u doen?

Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt en problemen ondervindt met banken, leningen of hypotheekverstrekkers, is het belangrijk om juridische bijstand te zoeken. Financieel Recht Advocaten kan u hierbij ondersteunen. Onze advocaten hebben ruime ervaring met financiële geschillen en staan klaar om uw belangen te behartigen. Gebruik de kennis van deze zaak in uw voordeel en zorg dat u goed geïnformeerd en ondersteund wordt door professionals in financieel recht. Neem contact op met Financieel Recht Advocaten om uw recht te halen en uw financiële situatie te verbeteren.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant