Uitspraak: Belgische rechter verduidelijkt verplichtingen van banken bij betalingstransacties

In een recente zaak tussen Beobank NV, een Belgische bank, en een van haar klanten heeft de Belgische rechter prejudiciële vragen gesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat de betalingsdienstaanbieder verplicht is om de betaler informatie te verstrekken waarmee kan worden vastgesteld aan welke persoon of organisatie een betalingstransactie ten goede is gekomen. Deze verplichting omvat niet alleen de informatie waarover de betalingsdienstaanbieder zelf beschikt, maar ook informatie die nodig is om de begunstigde van de transactie te identificeren. Dit is een belangrijke uitspraak die gevolgen kan hebben voor consumenten en hun rechten bij betalingstransacties.

Betalingstransacties

Het geschil in deze zaak betreft twee betalingstransacties die zijn uitgevoerd met de debetkaart van de klant, maar die de klant als ongeoorloofd beschouwt. De klant, aangeduid als ZG, vordert de terugbetaling van deze transacties van Beobank NV. De bank weigert echter de transacties terug te betalen, omdat zij van mening is dat de transacties geoorloofd waren of dat de klant nalatig is geweest.

De Belgische rechter heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd om uitleg te geven over de verplichtingen van de betalingsdienstaanbieder ten aanzien van het verstrekken van informatie over de begunstigde van een betalingstransactie. Specifiek wilde de rechter weten of deze verplichting een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting is, en of de informatie die verstrekt moet worden ook de identiteit van de begunstigde moet omvatten.

Beoordeling van het Hof

Het Hof heeft geoordeeld dat bij de uitleg van de toepasselijke richtlijn, PSD1, niet alleen naar de letterlijke tekst moet worden gekeken, maar ook naar de context en doelstellingen van de regeling. De richtlijn specificeert niet welke ‘informatie’ precies verstrekt moet worden met betrekking tot de begunstigde van de betalingstransactie. Daarom kon uit de bewoordingen van de richtlijn niet worden afgeleid of de verplichting om deze informatie te verstrekken een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting betreft.

Het Hof heeft echter geoordeeld dat de betalingsdienstaanbieder verplicht is om de betaler informatie te verstrekken waarmee de identiteit van de begunstigde kan worden vastgesteld, en niet alleen de informatie waarover de betalingsdienstaanbieder zelf beschikt na het leveren van redelijke inspanningen.

Gevolgen voor de consument

Deze uitspraak heeft belangrijke implicaties voor consumenten die betrokken zijn bij betalingstransacties. Het betekent dat banken verplicht zijn om klanten de benodigde informatie te verstrekken om de identiteit van de begunstigde van een betalingstransactie te achterhalen. Dit geeft consumenten meer transparantie en helpt hen bij het identificeren van mogelijke ongeautoriseerde transacties of verdachte activiteiten op hun rekening.

Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt, waarbij u twijfelt aan de rechtmatigheid van een betalingstransactie op uw bankrekening, zijn er stappen die u kunt ondernemen. Ten eerste is het belangrijk om contact op te nemen met uw bank en uw bezorgdheid kenbaar te maken. U kunt hen vragen om de nodige informatie te verstrekken over de begunstigde van de betalingstransactie, zodat u kunt verifiëren of de transactie legitiem is.

Financieel Recht Advocaten

Als uw bank weigert u de vereiste informatie te verstrekken of als u niet tevreden bent met hun reactie, is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Onze advocaten bij Financieel Recht Advocaten zijn gespecialiseerd in dit soort zaken en kunnen u helpen bij het beschermen van uw rechten en het nemen van de juiste juridische stappen. Wij begrijpen dat financiële geschillen verwarrend en stressvol kunnen zijn, daarom staan wij klaar om u te begeleiden en uw belangen te behartigen.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant