Uitspraak: Bescherming en rechten bij hypotheekgeschillen

Recentelijk heeft de Rechtbank Midden-Nederland een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die draait om een hypothecaire geldlening en de beëindiging van een arbeidsrelatie. Deze zaak, gepubliceerd op 17 juli 2023, werpt licht op de delicate balans tussen financiële instellingen en particuliere leningnemers. We nemen u mee door de kernpunten van deze zaak en de uiteindelijke beslissing van de rechter.

Een kijkje in het geschil

Het geschil begint nadat de Volksbank in 2021 een hypothecaire geldlening heeft verstrekt aan een stel, aangeduid als X en Y, voor de aankoop van hun woning. In 2022 ontstaan er vragen over de arbeidsrelatie van X bij zijn voormalige werkgever, wat leidt tot onderzoek door de bank. Dit onderzoek toont aan dat X niet volledig eerlijk is geweest over het einde van zijn arbeidsrelatie. Als reactie hierop beëindigt de bank de relatie met X en Y, vordert de geldlening terug en meldt X aan bij het IVR, een register voor risicovolle klanten.

De rechtszaak en overwegingen van de rechter

X en Y spannen een kort geding aan om onder andere de voortzetting van hun relatie met de bank te eisen, het stopzetten van de executie van het hypotheekrecht, en verwijdering van X uit het IVR. De voorzieningenrechter beoordeelt het geschil en overweegt dat er een spoedeisend belang is bij de geldlening, maar niet bij het verwijderen van X uit het IVR.

De rechter analyseert de feiten en constateert dat X’s vertrek bij zijn vorige werkgever complex was vanwege druk op het werk, vermeend wangedrag en avances. Het lijkt erop dat X tijdens het ondertekenen van de hypotheekakte nog niet op de hoogte was van zijn aanstaande vertrek. Hoewel X op dat moment op de hoogte was, had hij de bank uit eigen beweging moeten informeren. Toch vindt de rechter het onomkeerbare karakter van de executie van het hypotheekrecht in dit stadium te ver gaan. Dit zou X en Y de kans ontnemen om hun zaak volledig voor te leggen in een bodemprocedure, waar getuigen kunnen worden gehoord.

De uitspraak en gevolgen

Uiteindelijk beslist de voorzieningenrechter dat de Volksbank gedurende drie maanden na het vonnis de executie van het hypotheekrecht niet mag voortzetten. Deze schorsing kan worden verlengd als X en Y een bodemprocedure starten en deze voortzetten. Er is echter een voorwaarde: als X en Y niet tijdig rente en aflossing betalen of de bodemprocedure intrekken, kan de schorsing worden opgeheven.

Conclusie en juridisch advies

Deze zaak illustreert de complexiteit van hypotheekgeschillen en de wisselwerking tussen financiële instellingen en leningnemers. Als u betrokken bent bij een vergelijkbaar geschil, is het van cruciaal belang om snel juridisch advies in te winnen. Ons team van gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten staat klaar om u bij te staan en uw rechten te beschermen. Neem gerust contact met ons op voor deskundig advies dat aansluit bij uw situatie.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant