Uitspraak: Boete van 2,5 miljoen euro voor Intertrust: Onvoldoende cliëntenonderzoek leidt tot overtredingen

Op 10 januari 2024 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd wegens overtredingen in het uitvoeren van cliëntenonderzoek. Deze overtredingen hebben betrekking op het verlenen van trustdiensten zonder adequaat onderzoek uit te voeren, zoals vereist door de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018).

Overtredingen

Trustkantoren dienen conform de Wtt 2018 cliëntenonderzoek uit te voeren alvorens zakelijke relaties aan te gaan of trustdiensten te verlenen. DNB stelde dat het cliëntenonderzoek in alle tien onderzochte dossiers door Intertrust niet voldeed aan de wettelijke vereisten. Desondanks heeft Intertrust trustdiensten verleend aan partijen uit deze dossiers, hetgeen strikt verboden is. Voor deze overtredingen heeft DNB een boete van 2,5 miljoen euro aan Intertrust opgelegd.

Poortwachtersrol

De Wtt 2018 heeft als doel de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen door regulering van de trustsector. Trustkantoren vervullen hierbij de rol van poortwachters. Door voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten dragen zij bij aan het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme. Intertrust is tekortgeschoten in het voldoen aan de verplichting tot gedegen cliëntenonderzoek, waardoor de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar zijn gebracht.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben tot zes weken na de bekendmaking van het besluit de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde boete.

Financieel Recht Advocaten

Indien u zich als belanghebbende betrokken voelt bij deze zaak of meer informatie wenst over bezwaarprocedures, staan onze advocaten van Financieel Recht Advocaten voor u klaar. Neem gerust contact met hen op voor professioneel juridisch advies.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant