Uitspraak: Boete voor trustkantoor CIS wegens overtredingen Wtt 2018

In een recente uitspraak heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een boete opgelegd aan Trustkantoor CIS vanwege ernstige overtredingen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet stelt strenge eisen aan trustkantoren om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen.

Cliëntenonderzoek en verlening van trustdiensten

Trustkantoren zijn verplicht om cliëntenonderzoek te verrichten voordat ze zakelijke relaties aangaan of trustdiensten verlenen. Dit onderzoek moet voldoen aan de wettelijke vereisten van de Wtt 2018. DNB heeft echter geconstateerd dat Trustkantoor CIS in drie van de vier onderzochte dienstverleningsdossiers niet aan deze vereisten voldeed.

Dit bracht twijfel met zich mee over de juistheid en volledigheid van het onderzoek, terwijl CIS toch trustdiensten aan deze cliënten verleende, wat bij wet verboden is. Voor deze overtreding heeft DNB een boete opgelegd aan CIS, die als extra verwijtbaar wordt beschouwd omdat eerder een vergelijkbare overtreding werd geconstateerd.

Integriteitsrisico’s

Na het cliëntenonderzoek moeten trustkantoren beoordelen of er integriteitsrisico’s verbonden zijn aan hun dienstverlening. Als dit het geval is, moeten ze zorgen voor adequate maatregelen om deze risico’s te beheersen. DNB heeft vastgesteld dat CIS dit heeft nagelaten in één van de onderzochte dossiers. De opgelegde boete heeft dus ook betrekking op deze overtreding.

Boete en overtredingen

Voor elke begane overtreding geldt een basisboetebedrag van 2.500.000 euro. DNB heeft geoordeeld dat het gebrekkige cliëntenonderzoek in één dossier heeft bijgedragen aan het feit dat CIS onvoldoende heeft gecontroleerd of de integriteitsrisico’s adequaat waren aangepakt bij dezelfde cliënt. Daarom heeft DNB één boete opgelegd voor beide overtredingen, waarbij rekening is gehouden met de omvang van CIS. De uiteindelijke boete bedraagt 156.250 euro.

Poortwachtersrol van trustkantoren

De Wtt 2018 streeft naar de bevordering van de integriteit van het financiële stelsel door trustkantoren te reguleren. Trustkantoren fungeren als ‘poortwachters’ en spelen een cruciale rol in het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme door middel van grondig cliëntenonderzoek en doorlopende controle. CIS heeft tekortgeschoten in het vervullen van deze verplichtingen en heeft daarmee de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht.

Financieel Recht Advocaten

In deze zaak heeft Trustkantoor CIS ernstige overtredingen begaan onder de Wtt 2018, wat heeft geleid tot een aanzienlijke boete van 156.250 euro. Dit benadrukt het belang van strikte naleving van de wetgeving in de financiële sector.

Als u juridische bijstand nodig heeft met betrekking tot financieel recht en compliance, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij kunnen u voorzien van deskundig advies en begeleiding om aan alle wettelijke vereisten te voldoen en uw belangen te beschermen.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant