Uitspraak: Cliënt weigert op ongeoorloofde vraag van zijn bank te antwoorden

Cliënt is eigenaar van een handelsonderneming. Hij heeft ten behoeve van deze onderneming op 17 december 2004 een rekening bij de bank geopend.

De bank heeft op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (hierna: Wwft BES) ter completering van het cliëntendossier informatie opgevraagd. Cliënt was het hier niet mee eens maar is uiteindelijk toch overstag gegaan toen de bank dreigde met opzegging van de bankrelatie.

Vervolgens heeft de bank nogmaals om informatie gevraagd. Cliënt heeft vervolgens laten weten niet aan het verzoek te voldoen, omdat zij niet verplicht is gegevens over te leggen van aandeelhouders die minder dan 25% kapitaalbelang hebben.

Cliënt stelt dat de bank niet om nadere informatie mag vragen omdat de Wwft BES expliciet voorschrijft in welke gevallen een bank om nadere informatie mag vragen en die gevallen zich in deze zaak niet voordoen.

De vordering

Cliënt vordert dat voor recht wordt verklaard dat:

  • de bank geen cliëntenonderzoek hoeft te verrichten op onderneming als bestaande klant;
  • de bank de bankrekening van de onderneming niet kan blokkeren;
  • de onderneming de bank geen informatie hoeft te verstrekken van de aandeelhouders.
De eerste aanleg

In eerste aanleg zijn de vorderingen van de onderneming toegewezen.

De beoordeling in hoger beroep

Het Hof concludeert dat ook zij van mening is dat de gevallen zoals bedoeld in art. 2.3 lid 1 Wwft BES onder sub a tot en met e zich in de onderhavige kwestie niet voordoen.

Volgens het hof heeft de bank verder nagelaten concrete gegevens te verschaffen over het bestaan van indicatoren die wijzen van betrokkenheid bij witwassen en terrorismefinanciering. De bank stelt zich op het standpunt dat het enkele feit dat de onderneming tegenstribbelt een risico oplevert dat het cliëntenonderzoek rechtvaardigt. Het hof gaat hier niet in mee. Dat standpunt is namelijk in strijd met algemene in een rechtstaat geldende beginselen. Dat de cliënt niet antwoordt op een vraag die de bank niet mag stellen, maakt niet dat de bank vervolgens die vraag wel mag stellen omdat door de weigering zich in de ogen van de bank een verhoogd risico voordoet.

De beslissing

Het hof bevestigt het bestreden vonnis.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie! Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant