Uitspraak: Consument stelt dat bank haar zorgplicht heeft geschonden bij creditcard overeenkomst

De consument heeft op 22 september 2019 via de website van de bank een creditcard overeenkomst gesloten. Op 8 oktober 2019 heeft de consument deze creditcard weer opgezegd.

Op 12 oktober 2019 heeft de consument via de website van de bank een aanvraag gedaan voor een nieuwe creditcard. Na de acceptatie van aanvraag heeft de bank op 15 oktober 2019 de consument een creditcard verstrekt. Eind 2019 heeft de consument ook deze creditcard opgezegd.

Op 11 december 2019 heeft de consument met betrekking tot de eerste creditcard een klacht ingediend bij Kifid. De Geschillencommissie Kifid heeft in haar uitspraak van 14 juli 2020 geoordeeld dat de klacht ongegrond is.

Op 8 februari 2021 heef de consument een klacht ingediend bij Kifid over de tweede creditcard.

De klacht en vordering

De consument stelt dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden door de creditcard aan haar te verstrekken. Volgens de consument heeft de bank bij het verstrekken onvoldoende informatie ingewonnen bij de consument. De bank had kunnen zien dat de consument grote bedragen vergokte. Ook de eerste creditcard was volgens hem alleen gebruikt voor gokken. Verder stelt de consument dat het hem niet lukte de tweede creditcard op te zeggen.

De beoordeling

De vraag die de commissie dient te beantwoorden is of de bank haar zorgplicht heeft geschonden door de creditcard aan de consument te verstrekken.

De commissie stelt vast dat de creditcard overeenkomst een betrekkelijk eenvoudige overeenkomst is waarbij een eenvoudige kredietwaardigheidstoets van de bank volstaat. De bank heeft de leeftijd, de minimale voeding op de betaalrekening en eventuele BKR-registraties gecheckt. De commissie is van oordeel dat de enkele stelling van de consument dat de bank onzorgvuldig heeft gehandeld door de creditcard te verstrekken terwijl er die maand geen inkomen op de rekening bijgeschreven werd, hierdoor onvoldoende is om aan te nemen dat de bank haar zorgplicht jegens de consument heeft geschonden.

Ook de stelling van de consument dat de bank op de hoogte was van de gokproblemen van de consument wordt door de bank betwist. De commissie is van oordeel dat, gelet op de gemotiveerde betwisting van de bank, deze stelling van de consument niet is komen vast te staan.

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant