Uitspraak: Arubaanse bank wordt veroordeeld bankrelatie met geldtransactiebedrijf voort te zetten

UC is een van de grotere geldtransactiebedrijven in Aruba en heeft al jarenlang een bankrelatie met RBC. RBC heeft per 29 oktober 2020 de bankrelatie met UC opgezegd.

UC heeft hierna tevergeefs geprobeerd bij andere banken een bankrekening te openen. Sluiting van UC als gevolg van het niet langer kunnen beschikken over een bankrekening brengt met zich dat 35 werknemers van UC hun baan verliezen. UC maakt zich daarnaast niet schuldig aan witwassen of terrorismefinanciering en wordt daarvan ook niet beschuldigd.

De beoordeling

CBA is de toezichthouder en heeft ter zitting verklaard dat er bij de huidige gang van zaken voor de CBA geen aanleiding bestaat om in te grijpen bij RBC omdat zij een bankrelatie heeft met UC. Ook UC heeft ter zitting aangegeven dat zij nooit door de CBA op de vingers is getikt. Volgens de CBA zijn in het verleden bij controle wel wat kleinigheden aangetroffen bij UC, maar gelet op de geringe aard daarvan bestond er geen aanleiding om in te grijpen.

Het Gerecht komt door het voorgaande en met behulp van een belangenafweging tot de conclusie dat de bankrelatie moet worden voortgezet. Volgens het Gerecht valt niet in te zien waarom UC de bankrelatie zou mogen opzeggen. RBC heeft volgens het Gerecht geen zwaarwegende grond waarop zij de opzegging zou kunnen baseren.

Het is naar het oordeel van het Gerecht met name aan RBC om in een bodemprocedure te stellen en zo nodig te bewijzen dat de bedrijfsvoering van UC niet overeenstemt met haar vergunningsvoorwaarden en/of de wet en/of algemeen geldende voorschriften anderszins, en dat het aldus voor RBC (potentieel) schadelijk is om de bankrelatie met UC voor te zetten.

De door UC gevraagde voorziening wordt toegewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant