Uitspraak: Consumentenbescherming bij opzegging van een bankrelatie: uw recht op basis betaaldiensten

Heeft uw bank ooit uw rekening onverwacht opgezegd? Begrijpt u uw rechten als consument bij bankdiensten? Deze blog bespreekt een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam over consumentenbescherming en het recht op basisbetaaldiensten. Financieel Recht Advocaten staat klaar om u te helpen bij soortgelijke kwesties.

De zaak: opzegging van een bankrelatie

In deze zaak bankierde de eiser, een consument, bij ING Bank N.V. met diverse producten zoals een studentenrekening, een spaarrekening en een creditcard. De bank zegde de volledige bankrelatie met de eiser op na een klantonderzoek waarbij twijfels ontstonden over bepaalde transacties op de studentenrekening. De eiser ontving persoonsgebonden budgetten (PGB) voor de zorg van haar gehandicapte zusje, wat leidde tot frequente transacties die de bank als verdacht beschouwde.

Europese betaalrekeningenrichtlijn

De Europese betaalrekeningenrichtlijn beschermt consumenten door hun toegang tot basisbetaaldiensten te waarborgen. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Volgens deze wet is het banken verboden om consumenten uit te sluiten van basisbetaaldiensten zonder geldige opzeggingsgronden.

Beoordeling van de opzegging

De rechtbank oordeelde dat de opzegging van de bankrelatie door ING Bank N.V. niet rechtsgeldig was voor zover deze leidde tot het verlies van basisbetaaldiensten. De wet noemt specifiek welke gronden een bank mag gebruiken om een rekening op te zeggen. In dit geval waren deze gronden niet van toepassing.

Recht op basisbetaaldiensten

Het recht op basisbetaaldiensten omvat essentiële diensten zoals het openen, gebruiken en beëindigen van een betaalrekening, het storten van geld, en het uitvoeren van betalingen binnen de Europese Unie. Deze diensten zijn noodzakelijk voor een normale deelname aan het betalingsverkeer.

Belang van zorgvuldige belangenafweging

De bank moet zorgvuldig de belangen van de consument afwegen voordat zij overgaat tot opzegging van een bankrelatie. In deze zaak vond de rechtbank dat de bank onvoldoende rekening had gehouden met de omstandigheden en het belang van de eiser om toegang te behouden tot basisbetaaldiensten.

Verwijdering van persoonsgegevens

De eiser eiste ook dat haar persoonsgegevens uit de interne registers van de bank werden verwijderd. De rechtbank stelde de eiser in het gelijk, omdat de bank geen gerechtvaardigd belang had om de gegevens te bewaren na het heropenen van de basisbetaaldiensten.

Financieel Recht Advocaten helpt u verder

Heeft u problemen met uw bank of hypotheekverstrekker? Begrijpt u uw rechten als consument niet volledig? Neem contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij helpen u uw rechten te beschermen en zorgen ervoor dat u de basisbetaaldiensten krijgt waar u recht op heeft.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant