Uitspraak: De fijne lijn tussen persoonlijke en zakelijke leningen: een verduidelijking van de zorgplicht

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gepubliceerd op 7 februari 2024, werd een belangrijk juridisch vraagstuk behandeld dat veel ondernemers en zelfstandigen kan raken. Het draait om de vraag of een bank haar zorgplicht heeft geschonden bij het verstrekken van een lening aan een tandarts, niet als consument maar in zijn privé capaciteit, en niet als bestuurder van zijn bedrijf. Deze uitspraak biedt waardevolle inzichten over de verantwoordelijkheden van financiële instellingen en de rechten van leners.

Achtergrond van de zaak

De kern van de zaak ligt bij de vraag of een lening van €330.000 door de bank in 2009 werd verstrekt aan de tandarts als individu of in zijn rol als directeur van zijn vennootschap. Het hof besliste dat de lening aan de tandarts persoonlijk werd gegeven, waarbij zijn klacht dat de bank haar zorgplicht had geschonden werd afgewezen. Dit betekent dat hij verplicht is het resterende bedrag van de lening aan de bank te voldoen.

Juridische beoordeling

Het hof gebruikte de zogenaamde ‘Kribbebijter-maatstaf’, een juridisch criterium uit 1977, om te bepalen of iemand namens zichzelf of een ander handelt bij het sluiten van een overeenkomst. In dit geval werd geoordeeld dat de tandarts in eigen naam handelde, mede omdat de overeenkomst alleen op zijn naam stond en niet die van zijn bedrijf. Ook werd gekeken naar zijn persoonlijke financiële situatie en niet die van het bedrijf.

De zorgplicht van de bank

Het hof vond dat de bank haar zorgplicht niet had geschonden. Dit was gebaseerd op verschillende overwegingen, waaronder het feit dat de tandarts als zelfstandige werkt en niet als consument gezien kan worden, hij door een financieel adviseur werd bijgestaan, en de lening een duidelijk product was. De bank had bovendien zijn financiële draagkracht onderzocht voor het verstrekken van de lening.

Conclusie en advies

Het hof bekrachtigde het oorspronkelijke vonnis, waardoor de tandarts de proceskosten moet betalen. Deze uitspraak benadrukt het belang van duidelijkheid over de hoedanigheid waarin men een lening aangaat en de verantwoordelijkheden van zowel de lener als de bank.

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vragen over uw rechten en plichten bij het aangaan van een lening? Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten zijn gespecialiseerd in dit soort vraagstukken en staan klaar om u te adviseren. Neem contact op voor meer informatie of bezoek onze website.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant