Uitspraak: De juridische strijd van Rowood tegen ABN Amro

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam werd het besluit van ABN Amro om de zakelijke relatie met houthandelaar Rowood op te zeggen, kritisch beoordeeld. Deze zaak werpt licht op de complexiteit van sanctiewetgeving en de verantwoordelijkheden van banken in het voorkomen van witwassen. Voor de gewone burger, die vaak niet thuis is in juridische terminologie, lichten wij hier de kernpunten van deze uitspraak toe.

Sanctiewetgeving en de beslissing van ABN Amro

ABN Amro beëindigde de relatie met Rowood vanwege vermeende overtredingen van sanctiewetgeving, specifiek gericht op de handel in hout en houtproducten na de Russische inval in Oekraïne. De bank baseerde zijn beslissing op het vermoeden dat Rowood niet voldeed aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit roept vragen op over de reikwijdte van de bank’s verantwoordelijkheden en de eisen die aan klanten worden gesteld.

De reactie van Rowood

Rowood betwistte deze aantijgingen en argumenteerde dat zij hun handel volgens de geldende regels hebben gevoerd. Ze stelden dat hun handelingen in overeenstemming waren met de uitzonderingen op de sanctielijst en dat ze geen informatie hadden die wees op een directe link met gesanctioneerde entiteiten.

De beoordeling van de rechtbank

De rechter beoordeelde de beslissing van ABN Amro als ‘buitengewoon vaag’ en bekritiseerde het gebrek aan duidelijke communicatie en bewijsvoering van de bank. Er werd geconstateerd dat ABN Amro niet adequaat had aangetoond dat Rowood daadwerkelijk de sanctiewetgeving overtrad of betrokken was bij witwasactiviteiten.

Conclusie en Oordeel

De voorzieningenrechter oordeelde dat de bank onzorgvuldig te werk was gegaan en dat de opzegging van de zakelijke relatie niet voldeed aan de normen van redelijkheid en billijkheid. Dit vonnis benadrukt het belang van nauwkeurigheid en transparantie in de communicatie tussen banken en hun klanten, vooral in complexe juridische zaken.

Bent u als ondernemer geconfronteerd met vergelijkbare juridische uitdagingen? Ons team van Financieel Recht Advocaten staat klaar om u te adviseren en bij te staan. Neem contact met ons op voor deskundige begeleiding in uw financieel-juridische zaken.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant