Uitspraak: De Wwft-naleving in de juweliersbranche

In het complexe juridische landschap van financiële transacties neemt de zaak van een medewerker van juwelier Gassan in Amsterdam een bijzondere plaats in. Deze zaak werpt licht op de delicate balans tussen de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de dagelijkse praktijk in de verkoop van luxe-artikelen. Het draait hier om de vraag in hoeverre een medewerker van een juwelier verantwoordelijk is voor het herkennen en melden van verdachte transacties.

De casus

De kern van deze zaak betreft de transacties tussen de juwelier en een klant, Naima Jillal, die voor meer dan € 500.000 aan sieraden en horloges kocht. Opvallend is dat de betalingen niet direct door Jillal werden gedaan, maar via bedrijven waar zij geen formele band mee hadden. Deze situatie roept vragen op over de verplichtingen van de juwelier onder de Wwft, met name bij girale betalingen.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de handelwijze van de medewerkers niet strookt met de gebruikelijke praktijk binnen Gassan. De officier van justitie voert aan dat de werknemer had moeten vermoeden dat de betalingen mogelijk uit criminele activiteiten voortkomen, gezien de aard van de klant en de ongebruikelijke betalingswijze.

De verdediging van de verdachte

De medewerker verdedigt zich door te stellen dat het gebruik van bedrijven voor betalingen bij vermogende klanten niet ongewoon is. Hij was zich niet bewust van een mogelijk criminele herkomst van het geld en volgde de standaardprocedures van de juwelier.

De Uitspraak van de Rechtbank

De rechtbank oordeelt dat er geen bewijs is dat de medewerker opzettelijk heeft meegewerkt aan witwassen. De rechtbank stelt dat bij girale betalingen, in tegenstelling tot contante betalingen, geen verplicht klantenonderzoek bestaat onder de Wwft. Hierdoor wordt de medewerker vrijgesproken van de beschuldigingen.

Wwft-verplichtingen en risicofactoren

De zaak onderstreept de complexiteit van de Wwft-verplichtingen. Hoewel juweliers bij girale betalingen geen klantenonderzoek hoeven te doen, blijven er risicofactoren die aandacht vereisen, zoals de aankoop van goederen op naam van een ander en de voorkeur van criminelen voor luxe-artikelen.

Afsluiting

Deze zaak benadrukt het belang van zorgvuldigheid en bewustzijn in financiële transacties binnen de juweliersbranche. Bij Financieel Recht Advocaten staan wij klaar om u te adviseren over de naleving van de Wwft en andere relevante regelgeving. Neem contact met ons op voor gedegen juridisch advies op maat.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant