Uitspraak: De zaak van cryptobedrijf versus bank: Een belangrijke uitspraak over bancaire relaties

In een recente rechtszaak heeft de rechtbank Amsterdam besloten dat ABN Amro onterecht de bancaire relatie met het cryptobedrijf Byelex Data Solutions (BDS) had opgezegd. Deze beslissing werpt licht op de verplichtingen van banken onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) ten aanzien van hun klanten.

Kern van de uitspraak

De kern van deze zaak draait om de vraag of ABN Amro terecht de relatie met BDS, een aanbieder van cryptoactivadiensten, heeft beëindigd op basis van vermeende integriteitsrisico’s. De rechtbank vond dat er geen grond was voor opzegging, gezien BDS volledige medewerking verleende aan de bankonderzoeken en zich hield aan de relevante wet- en regelgeving.

Het belang van transparantie en samenwerking

BDS leverde cryptoactivadiensten door niet-gehoste wallets aan te bieden waarmee klanten contant geld konden omwisselen voor digitale valuta. De bank uitte zorgen over mogelijke integriteitsrisico’s, waaronder het witwassen van geld. Echter, de rechtbank stelde vast dat BDS transparant was in haar activiteiten en actief samenwerkte met ABN Amro om aan alle vereisten te voldoen.

Contante transacties en integriteitsrisico’s

Een specifiek punt van zorg voor de bank waren de contante transacties die BDS uitvoerde met derde partijen. De rechtbank merkte op dat, hoewel deze activiteiten de transactiemonitoring konden bemoeilijken, BDS voldoende maatregelen had genomen om risico’s te minimaliseren, zoals het staken van de betreffende activiteiten zodra de bank haar zorgen uitte.

Compliance aan wet- en regelgeving

De rechtbank onderzocht ook of BDS voldeed aan relevante wet- en regelgeving, inclusief de Wwft en de toekomstige vereisten onder de MiCA-verordening. De conclusie was dat BDS inderdaad aan de noodzakelijke regels voldeed en dat de bank onvoldoende had aangetoond dat het beleid van BDS tekortschoot.

Conclusie

Deze uitspraak benadrukt het belang van een zorgvuldige beoordeling door banken voordat zij besluiten een bancaire relatie te beëindigen. Het onderstreept ook de noodzaak voor bedrijven om transparant te zijn en goed samen te werken met hun banken om misverstanden te voorkomen.

Heeft uw bedrijf te maken met vergelijkbare juridische uitdagingen of vragen over bancaire relaties? Onze specialisten bij Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te adviseren en bij te staan. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen uw financiële rechten te beschermen.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant