Uitspraak: Een verduidelijking van de boete voor onzorgvuldige hypotheekverstrekking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een substantiële boete van €12 miljoen opgelegd aan Coöperatieve Rabobank U.A. voor het niet naleven van de regels bij het verstrekken van hypothecair krediet. Dit artikel biedt een begrijpelijke uitleg van de kernpunten in deze zaak en de gevolgen voor zowel de bank als de consumenten.

Onzorgvuldige omgang met maatwerkhypotheken

Rabobank heeft in de periode van medio 2019 tot april 2022 maatwerkhypotheken verstrekt, waarbij in veel gevallen geen adequate beoordeling plaatsvond of de lening verantwoord was voor de klant. De AFM constateerde dat het acceptatiebeleid van Rabobank onvoldoende sturing bood, wat leidde tot een risico op overkreditering voor de klanten.

Gebrekkige toetsing en risico’s

Uit een steekproefonderzoek bleek dat Rabobank in significante gevallen hypotheken verstrekte die hoger waren dan op basis van het inkomen verantwoord was. Bij een vijfde van de onderzochte gevallen baseerde de bank zich op onvolledige of incorrecte informatie, wat de financiële stabiliteit van de klanten in gevaar bracht.

Boetebepaling en verantwoordelijkheid

De AFM legde een omzetgerelateerde boete van €12 miljoen op, mede gezien de ernst en omvang van de overtredingen. De boete weerspiegelt de verantwoordelijkheid van Rabobank als grote speler op de hypotheekmarkt om zich aan de regelgeving te houden en consumenten te beschermen tegen overkreditering.

De rol van maatwerkhypotheken

Hoewel maatwerkhypotheken kunnen dienen als een goede oplossing voor specifieke klantsituaties, benadrukt de AFM dat deze verantwoord verstrekt moeten worden. Hypotheekaanbieders dienen een solide onderbouwing en procedures te hebben om de duurzaamheid van de hypotheek te garanderen.

Financieel Recht Advocaten

Als u te maken heeft gehad met onzorgvuldige hypotheekverstrekking of meer wilt weten over uw rechten en mogelijkheden, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze deskundige advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u te voorzien van deskundig advies en ondersteuning. Bezoek voor meer informatie onze website of neem direct contact op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant