Uitspraak: Financieel Administratiekantoor heeft meldingsplicht overtreden

De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat een financieel administratiekantoor, de inzage in de ‘omzet dagbesteding’ van een stichting had moeten aanmerken als een ongebruikelijke transactie. Deze transactie had tevens gemeld moeten worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU), wegens het vermoeden dat de transactie verband kan houden met witwassen en terrorismefinanciering.

Meldingsplicht overtreden

Het Financiële administratie kantoor verricht meerdere werkzaamheden voor de stichting. Het opstellen van jaarrekeningen, verlenen van financieel en fiscaal advies en ze verzorgen belastingaangiftes. Naar aanleiding van een onderzoek naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, stelt het Bureau Financieel Toezicht vast dat het administriekantoor de Wwft heeft overtreden. Volgens het BFT voldoet de opzet van de procedures niet aan de in de Wwft gestelde eisen en geeft het administratiekantoor onvoldoende invulling aan het risicobeleid en -management.

Verder wordt er niet voldaan aan de monitoringsverplichting en verricht zij geen verscherpt cliëntenonderzoek. Ook constateert de BFT vier gecombineerde overtredingen van de meldingsplicht ongebruikelijke transacties. Aan het administratiekantoor wordt daarom een aanwijzing gegeven en een bestuurlijke boete van € 10.000 opgelegd.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat het financiële administratiekantoor de ongebruikelijke transacties, die te zien waren in de ‘omzet dagbesteding’, had moeten aanmerken en melden bij de FIU. De rechtbank voert aan dat er van een zorginstelling mag worden verwacht dat er een deugdelijke administratie wordt bijgehouden.

De verantwoording van de stichting is niet geweest zoals die mag worden verwacht. Hetzelfde geldt voor twee leningen en (grote) rekening courant-verhoudingen. Ook deze transacties had het administratiekantoor moeten aanmerken als ongebruikelijke transactie en had zij moeten melden bij de FIU. Het BFT stelt zich dan ook terecht op het standpunt dat het administratiekantoor redelijkerwijs bekend moest zijn dat er aanleiding was voor het vermoeden dat de transacties verband konden houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant