Uitspraak: Geen contractuele- en buitencontractuele zorgplicht jegens investeerder door contact met bemiddelaar

Gedaagde in de hoofdzaak is getrapt bestuurder van Kasku Holding B.V. en Kasku Corporate Finance B.V. Kasku c.s. houden zich bedrijfsmatig bezig met onder meer advisering en bemiddeling inzake beleggingsproducten. Eiseres is medisch specialist en belegt haar vermogen in verschillende projecten.

Eiseres ontvangt via een familielid, die zich professioneel bezig houdt met beleggingen, informatie over een investeringsproject van Kasku Holding en Kasku Corporate finance. Zij investeert in dit project van Kasku c.s., maar een paar maanden later gaan beide ondernemingen failliet.

Eiseres stelt dat Kasku c.s. hun contractuele- en buitencontractuele zorgplicht hebben geschonden. Volgens eiseres hebben Kasku c.s. haar onjuist geïnformeerd en hebben zij onvoldoende onderzoek gedaan naar het investeringsproject.

Wanprestatie De rechtbank is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat op Kasku c.s. een contractuele zorgplicht rust jegens eiseres. Eiseres onderbouwt namelijk niet wanneer en hoe de beweerdelijke overeenkomst met Kasku Corporate Finance B.V. tot stand is gekomen en welke rechten en verplichtingen voor elk van de partijen daarin zijn overeengekomen. Eiseres stelt nergens dat met Kasku Holding B.V. enige contractuele relatie bestond, zodat alleen al daarom de vorderingen voor zover deze gebaseerd zijn op wanprestatie van deze onderneming moeten worden afgewezen, aldus de rechtbank. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op wanprestatie worden zij dus afgewezen.

Buitencontractuele zorgplicht Volgens de rechtbank rustte op Kasku c.s. ook geen buitencontractuele zorgplicht. Eiseres heeft geen rechtstreeks contact gehad met Kasku c.s. Kasku c.s. mochten ervan uitgaan dat de bemiddelaar degene was met wie zij onderhandelden over een belegging in het zeilbootproject. In die omstandigheid dat in de precontractuele fase met een deskundige op gelijk niveau is gesproken over de ins- en outs van de te sluiten overeenkomst rust op Kasku c.s. geen plicht specifiekere informatie te verschaffen over de aard en de risico’s van de belegging dan wel meer onderzoek te doen dan navraag bij de opdrachtgever. Dat de investeringsmemo mogelijk onjuiste, althans onvolledige informatie bevatte, komt voor eigen risico van eiseres, die zich om niet bekend maakte aan Kasku c.s. en de bemiddelaar al haar belangen liet behartigen inzake de investering.

De vordering van eiseres wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw beleggingsadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant