Uitspraak: Geen schending zorgplicht bij financieren hotel en casino

Gedaagde is eigenaar en directeur van een hotel en casino in Curaçao. Hij heeft zich persoonlijk borg gesteld ter meerdere zekerheid van een door de Girobank aan het hotel verstrekt krediet.

Op grond van het ten behoeve van de Girobank verleende recht van (eerste) hypotheek, is het hotel op 29 augustus 2019 openbaar verkocht. Gedaagde had ook een credit card schuld bij de bank.

De Girobank heeft ten laste van gedaagde conservatoir derdenbeslag gelegd onder het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao.

Het geschil

De Girobank vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van de restschuld, veilingkosten en de creditcard schuld.

De beoordeling

Gedaagde heeft aangevoerd dat de restschuld na de veiling voor rekening van de Girobank dient te blijven, omdat de bank ervoor heeft gekozen in strijd met haar waarborgfunctie met de spaartegoeden van haar rekeninghouders in het hotel en het casino te investeren en pas tot veiling over te gaan toen er al ernstige liquiditeitsproblemen waren als gevolg van oneerlijke concurrentie en van willekeur.

Dit verweer slaagt niet. De verplichting tot betaling van de restschuld vloeit volgens het gerecht voort uit de overeenkomsten tussen gedaagde en de Girobank. Girobank vordert nakoming van die overeenkomsten door gedaagde, hetgeen gedaagde ook niet heeft betwist. Daarnaast is gebleken dat de Girobank gedaagde de ruimte en de tijd heeft gegeven om te proberen de liquiditeitspositie van het hotel en het casino te verbeteren.

Het gerecht concludeert dat gedaagde gehouden is zijn verplichtingen jegens Girobank na te komen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant