Uitspraak: Grove nalatigheid bij bankfraude

In een recente rechtszaak heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over een zaak van bankfraude, waarbij een klant van Bunq B.V. betrokken was. De klant, een ondernemer genaamd [eiser], beweerde dat er twee niet-toegestane betalingstransacties waren uitgevoerd vanaf zijn rekening door een oplichter. [Eiser] eiste terugbetaling van het verloren geld en bijkomende kosten. Echter, de rechtbank oordeelde anders.

Verzwaarde stelplicht

De rechtbank stelt dat [eiser] niet aan zijn verzwaarde stelplicht heeft voldaan. Dit betekent dat hij niet genoeg concrete informatie heeft verstrekt over hoe de oplichter toegang heeft gekregen tot zijn bankrekening en persoonlijke gegevens. Hoewel [eiser] beweerde dat hij niet wist hoe de oplichter zijn inloggegevens en beveiligingscodes had verkregen, was dit onvoldoende om aan zijn bewijslast te voldoen.

Grove nalatigheid

De rechtbank oordeelde dat er sprake was van grove nalatigheid van [eiser]. Ondanks dat Bunq hem had gewaarschuwd over verdachte activiteiten op zijn rekening, had hij hier geen actie op ondernomen. Bovendien had hij zijn pincode en MagicLink, die nodig waren voor de fraude, niet adequaat beschermd. Dit leidde tot het oordeel dat [eiser] nalatig was geweest in het beheren van zijn bankrekening.

Schadebeperkingsplicht

De rechtbank benadrukte ook dat [eiser] niet had voldaan aan zijn schadebeperkingsplicht. Als hij de waarschuwingsmail van Bunq had opgevolgd en direct actie had ondernomen, hadden de frauduleuze transacties mogelijk voorkomen kunnen worden. Door dit na te laten, droeg [eiser] bij aan de schade die hij leed.

Conclusie

De vorderingen van [eiser] werden afgewezen en hij werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Deze zaak benadrukt het belang van het adequaat beheren van persoonlijke financiële gegevens en het opvolgen van waarschuwingen van banken om fraude te voorkomen.

Voor meer informatie over financieel recht en het beschermen van uw belangen bij bankgeschillen, neem gerust contact op met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant