Uitspraak: Het recht van een bank om de relatie met een klant te beëindigen

In een recente rechtszaak tussen Van Eps, een advocatenkantoor met lange historie op de ABC eilanden en Sint Maarten, en ABN AMRO, heeft het Gerechtshof Amsterdam besloten dat ABN AMRO gerechtigd is om de bancaire relatie met Van Eps te beëindigen. Dit vonnis werpt licht op de grenzen van de bankrelaties en de betekenis van ‘redelijkheid en billijkheid’ binnen het Nederlandse recht.

Achtergrond van de zaak

Van Eps, dat al sinds de jaren ’80 zaken doet met ABN AMRO, werd geconfronteerd met een opzegging van hun bancaire relatie door de bank. ABN AMRO motiveerde dit besluit door een beleidswijziging ten aanzien van buitenlandse ondernemingen. Van Eps verzette zich hier tegen en stelde dat deze opzegging onredelijk en onbillijk was, waarna zij een rechtszaak aanspande om de voortzetting van de bankrelatie af te dwingen.

De beoordeling door het gerechtshof

Het Gerechtshof Amsterdam baseerde zijn oordeel op artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin het criterium ‘onaanvaardbaar’ een terughoudende interpretatie vereist. Het hof oordeelde dat het belang van Van Eps bij het behouden van de bankrelatie niet zwaarwegend genoeg was om ABN AMRO te dwingen tegen haar wil in de relatie voort te zetten. Dit besluit benadrukt dat financiële en praktische bezwaren tegen het beëindigen van een bankrelatie niet per definitie tot de verantwoordelijkheid van de bank behoren.

De implicaties van het vonnis

Deze uitspraak heeft belangrijke implicaties voor zowel banken als hun klanten. Het illustreert dat banken onder bepaalde voorwaarden het recht hebben hun relatie met klanten te beëindigen, zelfs als dit ongemak voor de klant veroorzaakt. Tegelijkertijd onderstreept het de noodzaak voor bedrijven om voorbereid te zijn op dergelijke scenario’s en indien nodig, alternatieve bankrelaties te overwegen.

Conclusie en advies

Het Gerechtshof Amsterdam heeft met zijn uitspraak een duidelijk signaal afgegeven over de autonomie van banken in het beheren van hun klantenbestand. Voor ondernemingen en particulieren is het essentieel om bewust te zijn van de voorwaarden waaronder een bankrelatie kan worden beëindigd en proactief te handelen om risico’s te minimaliseren.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten in het financieel recht, of bent u op zoek naar juridisch advies omtrent bancaire relaties? Neem dan contact op met Financieel Recht Advocaten. Ons team van experts staat klaar om u te ondersteunen met professioneel advies en bijstand.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant