Uitspraak: Hoch Capital moet klant terugbetalen

Het op Cyprus gevestigde bedrijf Hoch Capital maakt zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Als gevolg hiervan moet de aanbieder van CFD’s de inleg van de consument terugbetalen. Hoch Capital zou de inleg te kwader trouw hebben aangenomen.

Aanleiding

Hoch Capital is een beleggingsonderneming die een platform aanbiedt voor de handel in CFD’s onder naam iTrader. Op 13 februari 2019 ondertekend een consument een aanvraagformulier om als ‘professionele cliënt’ aangemerkt te worden en daarmee met hogere hefbomen te kunnen handelen. Binnen een periode van een maand is de investering van de consument gedaald van € 36.250 naar € 18.023,41.

Op 20 november 2019 wordt Hoch Capital gedagvaard. De consument vordert een verklaring voor recht dat de raamovereenkomst wordt vernietigd en veroordeling van Hoch Capital tot terugbetaling van de inleg, vermeerderd met wettelijke rente. De rechtbank verklaard zich bevoegd en veroordeelt Hoch om geluidsopnamen van telefoongesprekken te verstrekken op straffe van een dwangsom.

Rechtbank bevoegd

De rechtbank herhaalt zich bevoegd te achten. Zij gaat ervan uit dat de consument met Hoch Capital in contact is gekomen via een Bitcoin advertentie met een bekende Nederlander. Dat de consument een formulier heeft ondertekend waarin zij verklaart als professionele cliënt behandeld te willen worden in de zin van Richtlijn MIFID II maakt haar nog geen professioneel belegger. De verklaring had geen andere functie dan de consument af te laten zien van bescherming onder die richtlijn.

Misleidende handelspraktijken

De rechtbank is van oordeel dat Hoch Capital zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende handelspraktijken. Hoch Capital heeft de consument door haar marketing misleid. Ook heeft Hoch gehandeld in strijd met het besluit van ESMA en met het vereiste van professionele toewijding. Dit zal de vernietiging van de raamovereenkomst rechtvaardigen met alle onder de raamovereenkomst afgesloten CFD’s. Tot slot oordeelt de rechtbank dat de dwangsommen vanwege het niet verstrekken van de geluidsopnamen door Hoch zijn verbeurd tot het maximum van € 250.000.

Beslissing

De rechtbank verklaart voor recht dat de tussen partijen gesloten raamovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende CFD’s zijn vernietigd door de buitengerechtelijke verklaring van de consument en dat Hoch Capital gehouden is om de door consument aan Hoch betaalde bedragen terug te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente, de verbeurde dwangsommen en de proceskosten.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant