Uitspraak: Hoe Financieel Recht Advocaten u kunnen helpen bij geschillen met banken

Bent u in een geschil met een bank over een lening of kredietfaciliteit? Financieel Recht Advocaten kan u bijstaan met juridisch advies en ondersteuning. In deze blog bespreken we een recente zaak waarbij X € 100.000 aan ING moest terugbetalen. Deze zaak benadrukt het belang van deskundige juridische bijstand bij financiële conflicten.

Erkenning van de vordering

In een recente uitspraak moest X € 100.000 aan ING terugbetalen. De reden hiervoor was dat X de vordering ter zitting erkende. Wanneer een vordering wordt erkend, is deze in principe toewijsbaar. Dit betekent dat X geen andere keuze had dan het bedrag terug te betalen. Voor financiële geschillen is het essentieel om tijdig juridisch advies in te winnen.

Zorgplicht van ING

X voerde aan dat ING haar zorgplicht had geschonden. De zorgplicht houdt in dat banken verplicht zijn om zorgvuldig te handelen bij het verstrekken van krediet. Echter, in deze zaak faalde het beroep op de zorgplicht omdat het onvoldoende was onderbouwd. X had zelf verklaard dat het bedrijf financieel gezond was en behoefte had aan meer werkkapitaal voor verdere groei. Dit laat zien hoe belangrijk het is om sterke en goed onderbouwde argumenten te hebben in juridische procedures.

Uitbreiding van de kredietfaciliteit

Volgens X was de uitbreiding van de kredietfaciliteit nodig om het bedrijf te laten groeien. ING gaf gehoor aan dit verzoek, aangezien het bedrijf op dat moment financieel gezond was en in staat leek om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De rechtbank vond dat ING hiermee juist handelde en geen zorgplicht had geschonden. Dit benadrukt hoe belangrijk het is om de omstandigheden en motivaties rond kredietuitbreidingen goed te documenteren en te begrijpen.

Het eindoordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat X € 100.000 aan ING moet betalen, vermeerderd met de wettelijke rente. Daarnaast werd X veroordeeld in de proceskosten. Deze uitspraak onderstreept het belang van adequate juridische ondersteuning bij conflicten met banken. Financieel Recht Advocaten kan u helpen om uw zaak goed voor te bereiden en te verdedigen.

Heeft u te maken met een financieel geschil of een conflict met uw bank? Financieel Recht Advocaten staat klaar om u te helpen. Deze recente zaak toont aan hoe belangrijk het is om deskundig juridisch advies in te winnen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen bijstaan in uw financiële geschillen.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant