Uitspraak: Hof draagt Rabobank op nadere toelichting te verschaffen in mogelijke schending zorgplicht

Een stel koopt in 2002 een woning en in 2004 een woonboerderij. Beide woningen zijn gefinancierd met een hypothecaire lening van Rabobank. Het stel heeft voordat de lening werd verstrekt met een financieel adviseur van Rabobank gesproken. Ten behoeve van het opstellen van een advies heeft het stel jaarrekening van de advocatenpraktijk van de man verstrekt. De vrouw beschikte niet over inkomsten.

Op basis van deze gegevens heeft Rabobank een offerte aan het stel toegezonden. Het stel heeft deze offerte geaccepteerd.

Vanaf begin 2010 heeft het stel betalingsachterstanden laten ontstaan bij de betaling van de rente op de hypothecaire geldlening en de premies van de daaraan verbonden kapitaalverzekering.

Op 25 juni 2010 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het stel en een financieel adviseur van Rabobank. De huidige hypotheek is volgens Rabobank niet passend, zij raden aan over te stappen naar een spaarvariant. Het stel is niet overgestapt van hypotheekvorm.

Op 25 mei 2011 heeft Rabobank aan het stel verzocht om de woonboerderij wegens betalingsachterstanden te verkopen. Het stel heeft ook hieraan geen gehoor gegeven.

Op 27 mei 2015 werd de woonboerderij voor € 141.333,- verkocht aan de op dat moment hoogste bieder. Na verrekening van de verkoopprijs en de achterstand resteerde een restschuld van € 341.903,34.

Rabobank vordert in eerste aanleg betaling van een deel van de restschuld. Het stel vordert schadevergoeding. De kantonrechter wijst de vordering van Rabobank toe en van het stel af.

De vordering

Volgens het stel is er sprake geweest van overkreditering. Rabobank heeft daartegen aangevoerd dat zij onderzoek heeft gedaan naar de inkomensontwikkeling van het stel en dat zij op grond van de door hem verstrekte informatie, het inkomen van uit de advocatenpraktijk van de man van 2003 het zwaarst mocht laten wegen. Het hof gaat hierin mee, het stel heeft volgens het hof niet aannemelijk gemaakt dat de Rabobank geen offerte mocht geven op basis van het inkomen uit 2003.

De beoordeling

Rabobank voert aan dat de Kapitaalverzekering een eenvoudig financieel product is. Dat is het hof niet met de Rabobank eens. Het betreft een beleggingsverzekering met een vaste premie en een onzekere opbrengst. Dat de waarde van de polis bij de afkoop in 2013 minder bedroeg dan de volgens de man door hem in totaal betaalde premies maakt nog niet dat sprake is van een ondeugdelijk product. Daarvoor is hij in de bijsluiter ook expliciet gewaarschuwd. Daar komt bij dat Rabobank hem in 2007 en 2010 heeft gewezen op de tegenvallende beleggingsresultaten en hem de mogelijkheid van overstap naar en andere vorm van kapitaalopbouw heeft gewezen en dat het stel daarvan geen gebruik heeft gemaakt.

Dit betekent echter nog niet dat Rabobank in 2004 een deugdelijk product heeft geadviseerd. Rabobank zelf heeft erkend dat de premieopbouw voor de levensverzekering in dit product niet helder was gecommuniceerd en dat zij daarvoor compensatie zou hebben aangeboden en heeft uitbetaald. Rabobank is niet helder over welke bedragen het betreft. Het hof draagt Rabobank op om hierover bij akte nadere toelichting te verschaffen ook aandacht te geven aan de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 24 juni 2020, betreffende een collectieve procedure over de gebreken aan de OpMaat verzekeringen en nader in te gaan op het grote verschil tussen de totale ingelegde premies en de afkoopwaarde van de kapitaalverzekering.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant