Uitspraak: Hypotheekadviseur heeft zijn zorgplicht niet geschonden bij mislukte geruisloze fiscale voortzetting

Appellanten hebben beide een eigen woning gehad, aan de leningen voor de woningen waren bankspaarrekeningen verbonden (bankspaarhypotheek). Op 5 maart 2014 hebben appellanten en De Hypotheker een overeenkomst gesloten op grond waarvan De Hypotheker appellanten zou adviseren over hun hypothecaire leningen en het aanpassen daarvan zou begeleiden, tegen een vergoeding van € 3.490,00.

Meermaals laat De Hypotheker aan appellanten weten dat zo lang de oude woning niet verkocht wordt, de fiscaal geruisloze voortzetting van de bankspaarrekening niet kan worden verwerkt. Omdat de woningen van appellanten niet waren verkocht, zijn de leningdelen die betrekking hadden op een bankspaarhypotheek in november 2014 omgezet in annuïteitenleningen. Het saldo van de bankspaarrekening is gebruikt voor een verbouwing en is niet ingelost op het nieuwe krediet, waardoor de maandlasten van X en Y hoger zijn dan in de offerte was aangegeven.

De vordering

Appelanten vorderen voor recht te verklaren dat De Hypotheker is tekortgeschoten in het nakomen van haar zorgplicht. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank de vorderingen afgewezen.

De beoordeling in hoger beroep

Appellanten verwijten De Hypotheker fouten op twee verschillende momenten. In de eerste plaats stellen zij zich op het standpunt dat De Hypotheker bij het geven van het hypotheekadvies hen onvoldoende erop heeft gewezen hoe de geruisloze fiscale voortzetting van de bankspaarrekening moest plaatsvinden en hen onvoldoende heeft gewaarschuwd voor de gevolgen in het geval niet aan de voorwaarden voor een geruisloze fiscale voortzetting zou worden voldaan. Daarnaast verwijten zij De Hypotheker dat zij hen niet onmiddellijk heeft meegedeeld wat zij ten behoeve van een geruisloze fiscale voortzetting moesten doen.

De Hypotheker heeft in haar verweer onder meer aangevoerd dat hij geen onjuist of onvolledig advies heeft gegeven, maar dat appellanten zonder overleg en voor haar onverhoeds van het gegeven advies zijn afgeweken. Zij hebben ervoor gekozen om het opgebouwde tegoed op de bankspaarrekening niet in te brengen in de nieuwe hypotheek, maar om daarmee een verbouwing te financieren.

Het hof stelt dat voor appellanten duidelijk was dat zij niet aan het saldo van de rekening konden zitten. Toen bij De Hypotheker duidelijk werd dat appellanten het saldo hadden gebruikt voor een verbouwing, konden zij niet lang de bankspaarhypotheek bewerkstelligen. Het is dus een gevolg van een keuze van appellanten om het tegoed op de bankspaarrekening niet meer in te brengen in de nieuwe bankspaarrekening en hypotheek, maar te bestemmen voor een ander doel. Het nadeel dat appellanten stellen te lijden, is dus niet toe te rekenen aan een fout van De Hypotheker. Dit brengt mee dat de vordering van appellanten niet toewijsbaar is.

Het hof bekrachtigt het bestreden vonnis.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant