Uitspraak: ING stelt vragen in fraudebeschuldiging

ING heeft het recht om bankrelaties te beëindigen als zij problemen ervaren met mogelijke fraude risico’s. hierbij wordt eerst een klantonderzoek ingesteld. De cliënt die betalingen ontving bleek een risico voor de bank waardoor de relatie opgezegd werd. Hier werd tegenin gegaan door de cliënt.

Achtergrond van de zaak

cliënt [eiser] had een bankrekening bij de ING en verzorgde haar gehandicapte zusje onder betaling van de wet langdurige zorg in de vorm van persoonsgebonden budget. De bank wilde graag uitleg hierover maar reacties bleven hierbij uit met als gevolg de blokkering van diens betaalrekening. Toen uitleg volgde vond de bank deze niet voldoende. Twee maanden later zette het zorgkantoor de toekenningen stop. Bezwaar werd hier afgewezen omdat er meer gedeclareerde uren waren dan aangegeven in het contract. Hiertegen is in beroep gegaan. De cliënt [eiser] heeft een betaalrekening in het buitenland geopend.

De bank is tekortgeschoten

[Eiser] stelt dat de bank is tekortgeschoten in het maken van een belangenafweging bij het stopzetten van de bankrelatie en dat er over de herkomst van het geld geen twijfel kon bestaan. De beëindiging van de bankrelatie belemmerd [eiser] volgens haar in haar deelname aan het betalingsverkeer en zij stelt dat zij recht heeft op een basisbetaalrekening. Er wordt gesteld dat de buitenlandse rekening niet voldoende geschikt is voor transacties in Nederland.

Het klantonderzoek van de bank

De bank stelt dat er niet is gefraudeerd met de PGB-vergoeding, maar dat er wel te veel uren zijn opgegeven. De bank staat dan in hun recht om een klantonderzoek uit de voeren en bij de niet-afronding hiervan is zij verplicht de relatie op te zeggen. ING stelt tot slot dat de aanvraag voor een basisbetaalrekening lastig kan worden geaccepteerd omdat zij wel een betaalrekening heeft, zij het in het buitenland.

Financieel recht advocaten

Heeft u problemen met uw bank in het licht van fraude beschuldigingen of andere problemen? Neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant