Uitspraak: Kantonrechter wijst vordering American Express af: wat betekent dit voor uw consumentenkrediet?

Bent u bekend met juridische geschillen rondom banken, leningen of creditcards? Onlangs heeft de kantonrechter een belangrijk eindvonnis uitgesproken in een zaak tegen American Express. Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor de toepassing van consumentenkrediet wetgeving. In deze blog leggen we uit wat er is gebeurd en waarom dit belangrijk is voor consumenten.

Achtergrond van het geschil

In deze zaak verzocht American Express om een heroverweging van een eerder tussenvonnis. De kantonrechter moest nagaan of de creditcardovereenkomst onder de uitzondering van artikel 7:58 lid 2 sub e BW viel. Deze uitzondering geldt als slechts onbetekenende kosten in rekening worden gebracht. American Express slaagde er niet in om aan te tonen dat deze uitzondering van toepassing was, aangezien verschillende kosten, waaronder maandelijkse bijdragen, in rekening kunnen worden gebracht.

Juridische overwegingen

De kantonrechter benadrukte dat consumentenkredietovereenkomsten moeten worden getoetst aan de Europese Richtlijn 93/13 EG. Zelfs als een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten ter vervanging van de oorspronkelijke kredietovereenkomst, blijft deze toetsing noodzakelijk. Dit voorkomt dat kredietverstrekkers zich onttrekken aan hun verplichtingen door het aangaan van nieuwe overeenkomsten.

Relevantie van titel 7:2A BW

De ‘charge card’ of ‘deferred debit-card’ van American Express werd door de kantonrechter beschouwd als een kredietovereenkomst volgens artikel 7:57 BW. Hierdoor zijn de bepalingen van Titel 2A van boek 7 BW van toepassing. American Express beriep zich op de uitzondering van artikel 7:58 lid 2 sub e BW, maar slaagde er niet in om aan te tonen dat de kosten onbetekenend waren. Hierdoor moest de kredietovereenkomst voldoen aan de precontractuele informatieverplichtingen van de artikelen 7:59 tot en met 7:73 BW.

Kredietwaardigheidstoets en informatieverschaffing

Een belangrijk aspect van de zaak was dat American Express niet voldoende had aangetoond dat zij aan haar informatieverplichtingen had voldaan. Er was geen duidelijke onderbouwing van de uitgevoerde kredietwaardigheidstoets. Hierdoor kon de kantonrechter niet vaststellen dat American Express aan de wettelijke vereisten had voldaan, wat leidde tot de vernietiging van de kredietovereenkomst op grond van artikel 3:40 lid 2 BW.

Eindoordeel

De kantonrechter wees de vordering van American Express af en veroordeelde het bedrijf tot betaling van de proceskosten. Deze uitspraak benadrukt het belang van transparantie en naleving van wettelijke verplichtingen door kredietverstrekkers.

Bent u betrokken bij een geschil met een bank of kredietverstrekker? De recente uitspraak tegen American Express onderstreept de noodzaak voor kredietverstrekkers om zich te houden aan strikte informatie- en toetsingsverplichtingen. Voor juridische bijstand en advies, neem contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u te helpen bij al uw vragen en geschillen over consumentenkredieten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant