Uitspraak: MSP verplicht tegoeden vrij te geven ondanks verdenking van fraudeleuze activiteiten

In een recente zaak tussen een online onderneming en betaaldienstverlener MSP draaide het om een geschil om de vraag of MSP de tegoeden van de onderneming mocht vasthouden wegens vermoedens van betrokkenheid bij de productie van GHB.

Achtergrond van de zaak

Shop and Clean is een online onderneming die schoonmaakmiddelen verkoopt. Deze procleaner-producten bevatten 80% GBL. Deze stof wordt ook gebruikt voor de harddrug GHB. MSP is een betaaldienstverlener die betalingen verwerkt voor bedrijven. Op 16 maart 2019 sloten Shop and Clean en MSP een overeenkomst voor betalingsverwerking. De algemene voorwaarden van MSP waren hierbij van toepassing, waarbij er een clausule bestond waarin zij over het recht beschikte een betaling op te schorten bij verdenking van fraude.

Op 1 november 2022 vroeg MSP om documentatie en informatie over de producten en website van Shop and Clean, aan dit verzoek werd binnen drie dagen gehoor gegeven. MSP zegde per direct de relatie op omdat de gebruikte ingrediënten in de producten niet voldeden aan het beleid van MSP. De rekening werd geblokkeerd en het geld werd zes maanden vastgehouden voor mogelijke terugbetalingen. Niet lang hierna maakt MSP ook meldingen van ongebruikelijke transacties van Shop and Clean.

De vorderingen

Shop and Clean eist dat MSP het tegoed op de rekening vrijgeeft en overboekt. Er wordt gesteld dat MSP geen recht heeft om het tegoed nog langer vast te houden. MSP stelt dat zij als betaalinstelling verplicht is volgens de wwft en wft om ongebruikelijke transacties te melden. MSP spreekt haar vermoedens uit over het aanbieden van producten voor de productie van GHB en dat zij het geld vasthouden om risico’s te mijden.

Beoordeling van de rechter

Het belang van de onderneming wordt erkend door de rechter. Na de melding van ongebruikelijke transacties heeft MSP tegoeden vastgehouden, maar er liepen geen onderzoeken om dit te rechtvaardigen. De producten van Shop and Clean zijn legaal en vrij verhandelbaar en er is geen bewijs dat de producten worden gebruikt voor de productie van GHB. De vermoedens van MSP van fraude rechtvaardigt niet het nog langer vasthouden van de gelden. MSP moet de tegoeden overboeken en de proceskosten van Shop and Clean vergoeden.

Financieel recht advocaten

Deze uitspraak benadrukt het belang van zorgvuldige afweging tussen verdenkingen van fraude en de rechter van bedrijven van toegang tot hun tegoeden. Heeft u last van een betaalinstelling die tegoeden onterecht vasthoudt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant