Uitspraak: Betaaldienstverlener beëindigt dienstverlening voor webshop in slagroompatronen

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, is een kort geding afgewezen waarin een webshop (X) eiste dat betaaldienstverlener Buckaroo haar dienstverlening moest voortzetten. De webshop verkocht slagroompatronen (lachgas), die sinds 1 januari 2023 als verboden middel zijn opgenomen in lijst II van de Opiumwet.

Achtergrond: de verkoop van slagroompatronen

X exploiteert diverse webshops, waaronder een gericht op de verkoop van slagroompatronen aan particulieren en andere partijen. Voor deze betalingen werd gebruik gemaakt van de diensten van Buckaroo. Echter, door de opname van lachgas op de verboden lijst, heeft Buckaroo op 5 januari 2023 aangegeven deze dienstverlening te stoppen per 1 maart 2023. X was het hier niet mee eens, beweerde dat de webshop een uitzondering was op het verbod, daar lachgas voornamelijk werd gebruikt als voedingsadditief voor slagroomspuiten.

Geschil: het kort geding

X heeft in een kort geding Buckaroo bevolen de betaaldienstverlening voort te zetten. Buckaroo heeft verweer gevoerd, maar heeft aangegeven de diensten na 1 maart 2023 te blijven leveren tot er een uitspraak was gedaan door de voorzieningenrechter.

Beoordeling: de uitspraak van de rechter

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het onwaarschijnlijk is dat X in een eventuele bodemprocedure gelijk zou krijgen. Volgens de voorzieningenrechter handelt X niet in overeenstemming met de uitzonderingen die worden vermeld in de toelichting bij het besluit waarbij lachgas op de verboden lijst is geplaatst. De voorzieningenrechter stelt dat X met de verkoop van verpakkingen van 50 ampullen de maximale hoeveelheid van 10 ampullen per particuliere eindgebruiker overschrijdt. Bovendien betaalt X om gevonden te worden als verkoper van “lachgas” via Google en belooft ze “discrete verzending” aan haar klanten. Dit zijn aanwijzingen voor strafbaar handelen.

De vordering afgewezen

De rechtbank heeft de vordering van X afgewezen en geoordeeld dat Buckaroo haar diensten niet hoeft voort te zetten voor X. Volgens de voorzieningenrechter kan niet van Buckaroo worden verwacht dat ze haar diensten blijft aanbieden aan partners die in strijd handelen met de Opiumwet. Buckaroo, als vergunningplichtige betaaldienstverlener, moet voldoen aan de eisen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het is waarschijnlijk dat Buckaroo het risico loopt dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) ingrijpt als zij haar diensten blijft verlenen aan partners die in strijd handelen met de gewijzigde Opiumwet.

Verantwoordelijkheden voor de betaaldienstverlener

Dit vonnis werpt licht op de verantwoordelijkheden van betaaldienstverleners zoals Buckaroo. Zij moeten zich niet alleen houden aan de regels en voorschriften die zijn vastgesteld om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, maar moeten ook zorgvuldig hun partners kiezen. In dit geval werd Buckaroo geconfronteerd met het risico van interventie door de DNB als zij haar diensten zou blijven leveren aan een partner (X) die niet in overeenstemming was met de Opiumwet.

Tot slot veroordeelde de rechtbank X tot het betalen van de proceskosten. Deze uitspraak markeert een belangrijke beslissing in de relatie tussen betaaldienstverleners en hun partners, en de verantwoordelijkheid die zij hebben om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant