Uitspraak: Nederlandse rechter niet bevoegd in bestuurdersaansprakelijkheidszaak

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Den Haag bepaald dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om te oordelen over een bestuurdersaansprakelijkheidszaak waarbij de plaats van het schadebrengende feit in België lag. Deze zaak betrof vorderingen van een partij, A, tegen bestuurders van een gefailleerde vennootschap. De rechtbank en het hof hebben geoordeeld dat de financiële schade geleden op een Nederlandse bankrekening onvoldoende is om rechtsmacht aan te nemen.

Temporeel, formeel en materieel bereik van de verordening

De zaak valt onder de Verordening (EU) nr. 1215/2012, die van toepassing is op rechtsvorderingen na 10 januari 2015. Aangezien de verweerders in een EU-lidstaat wonen, valt de zaak ook binnen het formele bereik van de Verordening. Materieel gezien vallen de vorderingen onder het toepassingsgebied van de Verordening, aangezien ze voortvloeien uit onrechtmatige daad en niet rechtstreeks verband houden met insolventieprocedures.

Nederlandse rechter niet bevoegd

Volgens de Verordening is de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, bevoegd in zaken van onrechtmatige daad. Het hof heeft vastgesteld dat dit feit zich in België heeft voorgedaan, waar de gefailleerde vennootschap was gevestigd en waar de vermeende onrechtmatige handelingen hebben plaatsgevonden. Financiële schade op een Nederlandse bankrekening is niet voldoende om rechtsmacht aan te nemen.

Advies en bijstand

Als u meer wilt weten over uw rechten en opties in soortgelijke zaken, neem dan gerust contact op met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u bij te staan en u van deskundig advies te voorzien.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant