Uitspraak: Notaris berispt voor schending anti-witwasregels

Een recente uitspraak van het Gerechtshof op 23 juni 2020 werpt licht op een zaak tussen het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en een notaris. Deze zaak draait om de naleving van wettelijke verplichtingen door de notaris, met betrekking tot anti-witwasmaatregelen en cliëntenonderzoek. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten uit de uitspraak en de gevolgen daarvan.

Overtredingen van wetgeving

Het BFT had een klacht ingediend tegen de notaris wegens verschillende overtredingen, waaronder het niet adequaat uitvoeren van cliëntenonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties bij de bevoegde autoriteiten. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat deze klachten gegrond zijn.

Niet-naleving poortwachtersfunctie

Een notaris heeft een belangrijke poortwachtersfunctie in het voorkomen van transacties die verband houden met fraude en witwassen. In dit geval heeft de notaris nagelaten voldoende onderzoek te doen en passende maatregelen te nemen om dergelijke transacties te voorkomen.

Maatregelen van het Gerechtshof

Als gevolg van de gegrond verklaarde klachten heeft het Gerechtshof de notaris een berisping opgelegd. Daarnaast is de notaris veroordeeld tot het betalen van een geldboete van €3.000. Het Hof heeft hierbij rekening gehouden met het feit dat de notaris maatregelen heeft genomen om de naleving van de wettelijke verplichtingen te verbeteren.

Conclusie

Deze uitspraak benadrukt het belang van de naleving van wettelijke verplichtingen door notarissen, met name op het gebied van anti-witwasmaatregelen en cliëntenonderzoek. Het toont aan dat het Gerechtshof streng optreedt tegen overtredingen op dit gebied. Het is essentieel voor notarissen om hun poortwachtersfunctie serieus te nemen en zorgvuldig te handelen om misbruik van het systeem te voorkomen.

Neem contact op met Financieel Recht Advocaten voor meer informatie of juridisch advies.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant