Uitspraak: Oneerlijk rentewijzigingsbeding in doorlopende kredietovereenkomsten leidt tot vernietiging

Interbank en consumenten staan voor de rechter in een zaak over het rentewijzigingsbeding in doorlopende kredietovereenkomsten. De kantonrechter oordeelt dat het wijzigingsbeding oneerlijk is en vernietigd wordt. Interbank wordt veroordeeld om de door de consumenten betaalde rente terug te betalen.

Oneerlijk rentewijzigingsbeding

In oktober 2006 sluiten eisers X en Y, beiden consument, een doorlopende kredietovereenkomst met Interbank. Eisers lenen een bedrag van € 50.000 en € 12.500. In art. 3 van de algemene voorwaarden is bepaald dat Interbank bevoegd is de kredietvergoeding te wijzigen. Eisers vorderen primair een verklaring voor recht dat de overeenkomsten rechtsgeldig buitengerechtelijk zijn vernietigd zijn en dat Interbank wordt veroordeeld om alle betaalde rente terug te betalen.

Subsidiair vorderen zij dat art. 1 van de overeenkomst en art. 3 van de avw worden vernietigd en Interbank moet worden veroordeeld om alle betaalde rente terug te betalen. Naar Nederlands recht wordt beoordeeld of sprake is van een oneerlijk beding in de zin van de Richtlijn 93/13 EG (Richtlijn Oneerlijke Bedingen). Hiervoor is van belang of er een aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen is, en of deze verstoring in strijd met de goede trouw is.

Beoordeling kantonrechter

De kantonrechter ziet drie aanwijzingen dat sprake is van een dergelijke verstoring: het rentewijzigingsbeding is niet transparant, het wijzigingsbeding is een beding uit onderdeel 1.j van de Bijlage bij de Richtlijn en de positie van eisers is door het wijzigingsbeding aanzienlijk slechter dan indien partijen op dit punt geen contractuele afspraken hadden gemaakt. Volgens Interbank wordt de eventuele oneerlijkheid voldoende gecompenseerd door het bedrag dat binnen de wettelijke marges blijft. De kantonrechter stelt echter dat de bandbreedte van deze marges de verstoring niet doet afnemen. Ook de compensatiemaatregelen bieden onvoldoende tegenwicht aan de verstoring in het contractuele evenwicht.

De kantonrechter oordeelt dat het wijzigingsbeding leidt tot een aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen. Het wijzigingsbeding is een oneerlijk beding, dat wordt vernietigd op grond van art. 6:233 BW. Interbank moet de door de consumenten betaalde rente terugbetalen. Daarnaast worden de proceskosten aan eisers toegewezen. Lees de gehele uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant