Uitspraak: Onverwachte sluiting van zakelijke dollarrekeningen: Rechter stelt grenzen aan Ebury’s handelen

In een recente rechtszaak tussen Factor52, een klant van betaaldienstverlener Ebury, en Ebury zelf, stond de vraag centraal of een betaaldienstverlener plotseling een zakelijke rekening mag sluiten. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat Ebury de toegang tot de dollarrekening van Factor52 niet plotseling mag beëindigen. Deze uitspraak belicht het belang van de zorgplicht die financiële instellingen hebben tegenover hun klanten.

Achtergrond van het geschil

Sinds 2019 maakt Factor52 gebruik van de betaaldiensten van Ebury, gevestigd in België. Ebury had voor Factor52 een dollarrekening geopend, waarop transacties in dollars regelmatig plaatsvonden. Een meningsverschil over de voorwaarden van termijncontracten en aanvullende betalingen leidde tot een verstoring van de relatie. In 2024 besloot Ebury de rekening van Factor52 te sluiten, wat Factor52 ertoe bracht om in kort geding een voortzetting van deze diensten te eisen, naast compensatie voor onterecht in rekening gebrachte kosten.

Juridische beoordeling

De rechter benadrukte dat hoewel Ebury niet verplicht kan worden de zakelijke relatie onbepaald voort te zetten, het abrupt sluiten van de dollarrekening onaanvaardbaar was. Dit vanwege de zorgplicht die Ebury heeft; een principe dat inhoudt dat een financiële instelling rekening moet houden met de belangen van haar klanten. De rechter gaf Factor52 een redelijke termijn om een alternatieve bankoplossing te vinden, waarbij Ebury tijdelijk de rekening operationeel moet houden.

Uitspraak en gevolgen

De voorzieningenrechter besliste dat Ebury binnen zeven dagen na de uitspraak de dollarrekening voor Factor52 beschikbaar moet houden en toegang tot het account moet herstellen. Indien Ebury dit nalaat, wordt zij geconfronteerd met een dwangsom van € 5.000 per dag, met een maximum van € 75.000. Ook werd Ebury veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Financieel Recht Advocaten

Deze uitspraak benadrukt het belang van de zorgplicht van financiële dienstverleners en de bescherming van klantbelangen bij zakelijke transacties. Bent u ondernemer en ervaart u problemen met uw bank of betaaldienstverlener? Onze experts in financieel recht staan klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij dergelijke geschillen. Neem contact op met Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en ondersteuning.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant