Uitspraak: Opzegging bankrelatie door ING op grond van ESR-beleid houdt geen stand

In een recente uitspraak won The Fun Specialist B.V., een bedrijf dat research chemicals verkoopt, een kort geding tegen ING Bank. De bank wilde hun zakelijke rekeningen beëindigen vanwege het risico op witwassen, het gebruik van cryptovaluta, en hun ESR-beleid (ESG). De rechtbank oordeelde echter in het voordeel van het bedrijf.

De zaak: kort geding tegen ING Bank

In maart 2024 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een kort geding waarbij The Fun Specialist B.V., een bedrijf dat research chemicals verkoopt, in conflict was met ING Bank. De bank had besloten de zakelijke rekeningen van het bedrijf en zijn eigenaren te beëindigen. Dit besluit was gebaseerd op de vermeende risico’s verbonden aan de handel in deze producten, zoals aangegeven in hun ESR-beleid (Environmental and Social Risk) en artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden.

ESR-beleid

The Fun Specialist B.V., eerder bekend als Funcaps v.o.f., heeft sinds 2019 zakelijke rekeningen bij ING Bank. Het bedrijf verkoopt via de website Funcaps.nl verschillende producten, waaronder research chemicals. Deze chemicaliën zijn verwant aan stoffen die op de verboden lijst van de Opiumwet staan, maar zijn zelf nog niet illegaal. In december 2022 kondigde ING aan de bankrelatie te beëindigen vanwege de risico’s die deze handel volgens hen met zich meebracht, inclusief sociaal- en milieugerelateerde risico’s.

Opzegging door ING

ING voerde aan dat de verkoop van research chemicals een onacceptabel risico vormt, onder meer vanwege gezondheidsrisico’s en mogelijke schendingen van mensenrechten bij de productie. Daarnaast was ING van mening dat de handel in deze chemicaliën niet transparant was en dat een deel van de betalingen met cryptovaluta plaatsvond, wat het risico op witwassen verhoogde. ING besloot daarom de bankrekeningen van The Fun Specialist B.V. en haar eigenaren per maart 2023 te beëindigen.

Verweer van het bedrijf

The Fun Specialist B.V. diende bezwaar in tegen deze beslissing. Het bedrijf stelde dat de verkoop van hun producten legaal was en dat ze zich strikt aan de wet hielden. Ze hadden hun activiteiten aangepast om te voldoen aan de regelgeving en boden aan om hun bedrijfsmodel verder te verbeteren. Ze benadrukten dat het beëindigen van de bankrelatie hen ernstig zou schaden, omdat ze afhankelijk zijn van de rekeningen voor hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat ING onvoldoende bewijs had geleverd voor de noodzaak om de bankrelatie te beëindigen op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). ING had niet aannemelijk gemaakt dat er risico’s waren die beëindiging rechtvaardigden. De rechtbank vond dat de opzegging onzorgvuldig was en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. ING moest de bankrelaties voortzetten totdat een definitieve beslissing in een bodemprocedure is genomen.

Financieel Recht Advocaten

Deze zaak onderstreept het belang van goede juridische bijstand bij geschillen met banken. Financieel recht advocaten kunnen u helpen uw rechten te verdedigen en te zorgen voor een eerlijk proces. Heeft u een vergelijkbaar probleem met uw bank, lening of hypotheekverstrekker? Neem dan contact op met financieel recht advocaten voor deskundige hulp.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant