Uitspraak: Opzegging pensioenrekening DeGiro onrechtmatig

DeGiro heeft onlangs aangekondigd dat ze de relatie met een consument wil beëindigen en zijn pensioenrekening wil sluiten. De consument heeft gevraagd naar de reden van deze opzegging, maar DeGiro weigert om hierover informatie te verstrekken. In een Kifid Procedure heeft de consument geprobeerd duidelijkheid te krijgen, maar DeGiro blijft mysterieus over de reden van de opzegging. Gelukkig heeft de Geschillencommissie een uitspraak gedaan en geoordeeld dat de opzegging onaanvaardbaar is en daarom niet rechtsgeldig.

De details van de zaak

De consument had een pensioenrekening bij DeGiro, een rekening waarop stortingen fiscale voordelen hebben en niet meetellen als vermogen. Op een dag ontving de consument een e-mail van DeGiro waarin stond dat hun relatie zou eindigen op 31 oktober 2022. Toen de consument vroeg naar de reden van de opzegging, weigerde DeGiro die informatie te verstrekken.

Het geschil

De consument heeft een klacht ingediend bij de Geschillencommissie van het Kifid. Hij is van mening dat het onterecht is dat DeGiro geen reden heeft gegeven voor de opzegging en voelt zich behandeld als een crimineel. Bovendien beweert de consument dat het beëindigen van de pensioenrekening zonder schade en fiscale gevolgen onmogelijk is. Als primaire eis vraagt de consument om voortzetting van de pensioenrekening, en als subsidiaire eis vraagt hij om een schadevergoeding van € 50.000. DeGiro heeft verweer gevoerd tegen deze eisen.

Beoordeling van de Geschillencommissie

Toetsingskader: De Geschillencommissie stelt vast dat de cliëntovereenkomst, op basis waarvan de pensioenrekening is afgesloten, een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is. De rechtsgeldigheid van de opzegging wordt bepaald door de toepasselijke voorwaarden en de eisen van redelijkheid en billijkheid. Volgens de Geschillencommissie kunnen aanvullende eisen gelden voor een opzegging en kan een opzegging onaanvaardbaar zijn op basis van de omstandigheden.

Specifieke opzegbevoegdheid

DeGiro beroept zich op een specifieke opzegbevoegdheid in de voorwaarden, waarin wordt vermeld dat de overeenkomst kan worden beëindigd als de cliënt in strijd handelt met wet- en regelgeving, zoals het bestrijden van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. DeGiro heeft echter niet aangetoond dat er daadwerkelijk sprake was van zulk handelen, omdat ze de reden van opzegging niet willen noemen. Daarom oordeelt de Geschillencommissie dat de opzegging van DeGiro niet rechtsgeldig is. Ze is van mening dat DeGiro onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom ze de pensioenrekening wil beëindigen.

Geen aanwijzingen van betrokkenheid bij witwassen

In het dossier zijn geen aanwijzingen te vinden dat de consument betrokken is geweest bij witwaspraktijken. Bovendien heeft de consument deze beschuldigingen gemotiveerd weerlegd. De Geschillencommissie concludeert dan ook dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is als DeGiro gebruik zou kunnen maken van haar algemene opzegbevoegdheid. Zelfs de lange opzegtermijn die DeGiro heeft gehanteerd, doet hier niets aan af.

Dit betekent dat de pensioenrekening van de consument niet rechtsgeldig is opgezegd. De eis van de consument om de pensioenrekening voort te zetten wordt dan ook gehonoreerd door de Geschillencommissie. DeGiro zal de relatie met de consument moeten voortzetten en de pensioenrekening openhouden. Bovendien worden de overige vorderingen van de consument afgewezen.

Financieel Recht Advocaten

De uitspraak van de Geschillencommissie toont aan dat financiële dienstverleners zoals DeGiro zich aan bepaalde regels en normen moeten houden bij het opzeggen van een overeenkomst. Het is niet voldoende om simpelweg te verwijzen naar algemene voorwaarden zonder verdere toelichting. De belangen van de consument moeten serieus worden genomen en er moet een duidelijke reden worden gegeven voor de opzegging. DeGiro heeft in dit geval niet aan deze vereisten voldaan, wat heeft geleid tot een ongeldige opzegging.

Als u te maken heeft met een vergelijkbare situatie waarin uw financiële dienstverlener uw overeenkomst opzegt zonder duidelijke reden, is het belangrijk om uw rechten te kennen en op te komen voor uw belangen. Onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten staan voor u klaar om u bij te staan in geschillen met financiële dienstverleners. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant