Uitspraak: Persoonsgegevens van fraudeurs mogen niet zomaar voor acht jaar worden opgenomen door de bank

De Commissie van Beroep van het financieel klachteninstituut Kifid heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak tegen ABN Amro. Centraal stond de registratie van persoonsgegevens van een consument in waarschuwingsregisters, nadat hij verzuimde de bank te informeren over andere financiële verplichtingen bij het afsluiten van een hypotheek. Deze zaak werpt licht op de discussie over de duur van dergelijke registraties, en de Commissie benadrukt het belang van een gedegen belangenafweging door banken.

Belangenafweging en registratieduur

Banken hebben het recht fraudeurs op te nemen in waarschuwingsregisters, maar de duur van deze registratie is onderwerp van discussie. ABN Amro stelde dat een standaard registratieduur van acht jaar gerechtvaardigd is, volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI 2021) en een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Echter, de Commissie van Beroep oordeelt dat een bank altijd een op maat gemaakte belangenafweging moet maken, waarbij het belang van registratie en mogelijke negatieve gevolgen voor de consument worden meegewogen. Dit kan resulteren in een registratieduur van acht jaar, maar ook in een kortere periode, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Privacywetgeving en proportionaliteit

De uitspraak benadrukt dat het hanteren van een standaardtermijn in strijd is met de privacywetgeving, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als leidraad. De AVG schrijft voor dat de opslag van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt. De Commissie concludeert dat een registratie van acht jaar geen automatisme is en niet als uitgangspunt kan worden genomen.

Conclusie

In het licht van deze uitspraak is het duidelijk dat banken niet automatisch persoonsgegevens van fraudeurs acht jaar lang mogen registreren in waarschuwingsregisters. Een gedegen belangenafweging, waarbij zowel het belang van registratie als de mogelijke gevolgen voor de consument worden meegewogen, is essentieel. Banken dienen een dubbele proportionaliteitstoets uit te voeren volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI 2021) en het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen over uw registratie in een waarschuwingsregister of wilt u meer weten over financieel recht? Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u te adviseren en te begeleiden in deze complexe juridische kwesties.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant