Uitspraak: Rabobank hoeft bankrelatie niet voort te zetten

Eiseres is opgericht in 2009 en drijft een groothandel in elektronische telecommunicatieapparatuur. Zij houdt een rekening aan bij Rabobank.

De omzet van eiseres is gestegen van ongeveer € 5,5 miljoen in 2012 naar ongeveer € 18,5 miljoen in 2018. Nadien is de omzet opnieuw fors gestegen. De door eiseres gemaakte winst heeft al die jaren geschommeld tussen de 0,25% en 1%.

Met het oog op haar verplichtingen uit de Wwft heeft Rabobank eiseres een aantal vragen gesteld over haar businessmodel, waarop eisers heeft gereageerd.

Bij brief van 25 juni 2020 heeft Rabobank eiseres een groot aantal gedetailleerde vragen gesteld in het kader van haar klantonderzoek. Omdat ook na uitstel geen reactie kwam heeft Rabobank de klantrelatie opgezegd. De accountant van eiseres heeft daarna alsnog antwoord gegeven op een aantal van de door Rabobank gesteld vragen.

Op 25 november 2020 hebben twee medewerkers van de bank een gesprek gehad met de eigenaar van eiseres. Hier hebben Rabobank en de eigenaar afgesproken dat hij uiterlijk op 16 december 2020 schriftelijk zou reageren op de door de bank gestelde vragen.

Bij brief van 17 december 2020 heeft Rabobank laten weten nog geen antwoord te hebben ontvangen op de door haar gestelde vragen, en aangekondigd dat zij de klantrelatie zal beëindigen en de rekening per 31 januari 2021 zal blokkeren en opheffen. Als reden daarvoor heeft Rabobank gegeven dat voor haar nog steeds onvoldoende duidelijk is wat de activiteiten van eiseres zijn en wat er op de rekening gebeurt.

Rabobank heeft het blokkeren en opheffen van de rekening opgeschort tot de uitkomst van dit kort geding.

Het geschil

Eiseres vordert Rabobank te veroordelen de bankrelatie te herstellen en op de gebruikelijke wijze voort te zetten totdat in een nog te starten bodemprocedure is geoordeeld over de rechtsgeldigheid van de opzegging van die relatie.

De beoordeling

Rabobank heeft vele vragen. Zij vraagt zich met name af hoe eiseres haar enorme groei (een verdriedubbeling van haar omzet in zes jaar) heeft kunnen financieren. Het is niet aannemelijk dat de groei is betaald uit overwinst, aangezien de winstmarges erg klein zijn. Eiseres heeft echter ook geen externe financiering aangetrokken.

Zonder toegevoegde waarde van eiseres aan haar producten komt het betalingsverkeer neer op het heen en weer schuiven van geld, wat een aanwijzing vormt voor witwassen.

Rabobank plaatst ook kanttekeningen bij de zakenrelaties van eiseres. Niet betwist is dat van een (groot) aantal partijen waarmee eiseres heeft gehandeld, kort na de handel het BTW nummer is ingetrokken, dan wel ongeldig bleek te zijn. Daarnaast stelt eiseres sinds juni 2020 geen zaken meer te hebben gedaan met de ondernemingen in Beverwijk waar de politie was ingevallen. Uit de eigen administratie van eiseres blijkt echter dat zij dit wel heeft gedaan.

Rabobank heeft zich ingespannen om inzicht te krijgen in het verdienmodel en het reilen en zeilen van de onderneming van eiseres. De door eiseres gegeven antwoorden en stukken geven echter onvoldoende grip op haar business. Het businessmodel is ook voor de voorzieningenrechter een raadsel gebleven en zelfs de accountant van eiseres heeft ter zitting verklaard dat hij ook niet helemaal begrijpt hoe de handel in elkaar zit.

Voorshands is al met al niet aannemelijk dat de bodemrechter de vordering van eiseres zal toewijzen, zodat in dit kort geding niet kan worden vooruitgelopen op het vonnis in de bodemprocedure. Het belang van Rabobank bij het voorkomen van misbruik van haar diensten weegt in de gegeven omstandigheden zwaarder dan het belang van eiseres om deel te nemen aan het betalingsverkeer. De vordering wordt afgewezen.

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant