Uitspraak: Rabobank mag kredietovereenkomst met BV beëindigen

In een recente rechterlijke beslissing heeft de Rabobank het recht gekregen om een kredietovereenkomst met een bedrijf, aangeduid als X BV en Y BV, te beëindigen. Deze beslissing verheldert belangrijke principes over de bevoegdheden van banken om financiële overeenkomsten op te zeggen.

Achtergrond van het geschil

In 2019 sloten X BV en Y BV, hierna gezamenlijk te noemen “X”, een kredietovereenkomst met Rabobank. Deze overeenkomst was onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden en de specifieke voorwaarden voor bedrijfsfinancieringen van de Rabobank van 2018. In april 2023 besloot de bank de overeenkomst te beëindigen, daarbij verwijzend naar zorgen over de financiële positie van X en het ontbreken van essentiële financiële documentatie. X eiste bij de rechtbank een voortzetting van deze overeenkomst.

Juridische beoordeling

De voorzieningenrechter oordeelde dat Rabobank het recht had de overeenkomst op te zeggen. Dit oordeel was gebaseerd op de geldende wetgeving en de voorwaarden van de overeenkomst zelf, die de bank toestaan de overeenkomst te beëindigen mits zij een redelijke opzegtermijn in acht neemt. De bank had een termijn van zes maanden gebruikt, wat ruimschoots boven de minimumeis van drie maanden lag. Deze handelswijze van de bank werd als redelijk en billijk beschouwd, zonder schending van haar zorgplicht.

Belangenafweging

Bij het wegen van de belangen erkende de rechter de contractsvrijheid van de bank als een legitiem belang. Er werd ook opgemerkt dat het bedrijf X in de tussentijd andere bankrelaties had aangeknoopt, wat impliceert dat de impact van de opzegging mogelijk beperkt was. Bovendien had X niet aannemelijk gemaakt dat het vinden van een alternatieve financieringsbron onmogelijk was.

Conclusie

De rechtbank wees de eisen van X af en legde hen de proceskosten op. Deze uitspraak illustreert het belang van het nauwkeurig nakomen van contractuele en financiële verplichtingen, en het belang van transparantie in de relatie tussen banken en hun klanten.

Financieel Recht Advocaten

Voor bedrijven en individuen die te maken hebben met complexe financiële en juridische kwesties, is deskundig advies onmisbaar. Ons team bij Financieel Recht Advocaten is gespecialiseerd in het navigeren door deze complexe materie. Neem contact met ons op voor gedegen juridisch advies en ondersteuning op maat.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant