Uitspraak: Rabobank moet klant uit incidentenregister verwijderen

In deze zaak heeft de rechter de Rabobank bevolen de persoonsgegevens van een klant te verwijderen uit het incidentenregister en het EVR.

Achtergrond van de zaak

Op 20 april 2021 registreerde de Rabobank een klant, de eiser, in het incidentenregister, het extern verwijzingsregister en het intern verwijzingsregister vanwege verdenking van betrokkenheid bij frauduleuze overboekingen. De eiser stelde dat hij hierdoor disproportionele hinder ondervindt en dat zijn omstandigheden sindsdien substantieel zijn gewijzigd. In deze procedure verzocht hij om verwijdering van zijn gegevens uit de genoemde registers.

De beoordeling

De eiser heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij spoedeisend belang heeft bij de vorderingen, ondanks het verstrijken van de termijn om verzoekschrift in te dienen. Het incidentenregister en de EVR vormen samen het extern waarschuwingssysteem. Registratie in deze registers vereist dat er sprake is van gedragingen die een bedreigingen vormen voor de financiële sector, denk hierbij aan fraude. Rabobank stelde dat de bankrekening en -pas gebruikt werden bij een fraudezaak. Hoewel de eiser tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen gaf over het verlies en blokkering van zijn bankpas, verklaarde hij ook drugs gebruikt te hebben.

Dus dit maakt het aannemelijk dat hij niet bewust meemaakte wat zijn bezoekers mogelijk met zijn bankpas hebben gedaan. De rechter concludeerde hierdoor dat er niet voldoende bewijs was om vast te stellen dat de eiser bewust betrokken was bij fraude en hij, zoals verzocht, uit het EVR en incidentenregister dient te worden verwijderd. Voor de registratie in het IVR is wel voldoende redengeving en deze vordering wordt dan ook afgewezen.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook problemen met uw bank en uw registratie in frauderegisters? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant