Uitspraak: Rabobank moet schade vergoeden in zaak tegen Decos

Een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 25 juli 2023 heeft de aandacht getrokken in de wereld van financieel recht. De zaak draaide om Decos, een bedrijf dat duurzame technologie ontwikkelt en in bitcoins handelt, en Rabobank, die dreigde de bankrelatie te beëindigen als Decos haar bitcoins niet zou verkopen. Het hof heeft geoordeeld dat Rabobank toerekenbaar is tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens Decos en dat Rabobank de schade die Decos heeft geleden moet vergoeden. In deze blog gaan we dieper in op de zaak en leggen we uit wat de implicaties kunnen zijn voor vergelijkbare situaties.

Achtergrond van de zaak

Decos is een bedrijf dat zich naast duurzame technologie sinds 2013 bezighoudt met cryptomunten, waaronder bitcoins. In 2019 voerde Rabobank een intern cliëntenonderzoek uit en meldde aan Decos dat het aan- en verkopen van bitcoins niet voldeed aan haar ‘virtuele valuta Rabobank’. Rabobank eiste dat Decos haar bitcoins zou verkopen en haar activiteiten met betrekking tot cryptomunten zou beëindigen, anders zou de bankrelatie worden beëindigd. Decos vroeg om inzage in het beleid, maar Rabobank weigerde dit te delen. Decos verkocht daarop al haar bitcoins.

Beoordeling rechtbank

Decos stapte naar de rechtbank en eiste dat Rabobank erkende dat ze haar zorgplicht jegens Decos had geschonden en schade moest vergoeden. De rechtbank wees deze vorderingen echter af.

Beoordeling in hoger beroep

In hoger beroep herhaalde Decos haar vorderingen. De centrale vraag was of Rabobank mocht eisen dat Decos haar bitcoins zou verkopen op straffe van beëindiging van de bankrelatie. Rabobank beriep zich op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) als rechtvaardiging. Het hof oordeelde echter dat het beleid van Rabobank verder ging dan de verplichtingen van de Wwft en dat Rabobank dit beleid kenbaar had moeten maken aan Decos.

Het hof benadrukte dat Decos geen onvoldoende zicht gaf op speculatieve beleggingsactiviteiten of hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering. Decos voldeed aan de verzoeken van Rabobank en verschafte voldoende informatie over haar bitcoins. Het hof oordeelde dat Rabobank geen individuele en zorgvuldige belangenafweging had gemaakt en dat het belang van Decos bij behoud van haar bankrekening zwaarder woog dan het belang van Rabobank bij handhaving van haar beleid.

Eindoordeel

Het hof vernietigde het vonnis van de rechtbank en oordeelde in het voordeel van Decos. Rabobank moet nu de schade vergoeden die Decos heeft geleden doordat ze haar bitcoins verkocht op een moment dat de koers laag was. Het hof vond dat er een causaal verband was tussen het handelen van Rabobank en de schade die Decos leed.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat banken niet zomaar een bankrelatie kunnen beëindigen zonder een zorgvuldige belangenafweging te maken. Het is belangrijk dat banken hun beleid kenbaar maken aan hun cliënten en dat zij individuele omstandigheden in overweging nemen voordat ze dreigen met beëindiging van de relatie. Deze zaak benadrukt het belang van zorgvuldig handelen en het respecteren van de rechten van cliënten.

Heeft u juridische vragen over financieel recht of wilt u advies in een vergelijkbare situatie? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant