Uitspraak: Rabobank veroordeeld wegens schending zorgplicht bij gewijzigde polisdekking Interpolis

Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam heeft de Rabobank in het nauw gebracht, waarbij zij als assurantietussenpersoon haar zorgplicht heeft geschonden. De zaak draait om een gespecialiseerde agrarische ondernemer, X genaamd, die schade heeft geleden aan zijn gebouwen door storm. Interpolis weigerde echter dekking, omdat de schade verband hield met asbest, wat na een wijziging in de polisvoorwaarden was uitgesloten. De rechtbank heeft geoordeeld dat Rabobank verantwoordelijk was voor het informeren van de klant over deze wijziging en heeft de bank veroordeeld tot vergoeding van de geleden schade. In dit artikel leggen we de kern van de uitspraak uit en de implicaties van de schending van de zorgplicht door de Rabobank.

De zorgplicht van Rabobank

Als assurantietussenpersoon heeft de Rabobank een zorgplicht jegens haar klanten. Deze zorgplicht houdt in dat zij de klant adequaat moet informeren over verzekeringen en eventuele wijzigingen in de polisvoorwaarden. In dit geval was X al jarenlang een trouwe klant van de Rabobank en was de bank op de hoogte van zijn specifieke bedrijfsactiviteiten, risico’s en verzekeringsbehoeften.

X’s verzekering bij Interpolis

Via de Rabobank had X een verzekeringsovereenkomst afgesloten bij Interpolis, waarbij hij verzekerd was tegen brand, storm en hagel. Daarnaast had hij ook de hoogste graad van milieuschade dekking (Milieudekking Top). Echter, vanaf januari 2016 gold een wijziging in de verzekeringsvoorwaarden, waarbij de dekking voor verontreiniging veroorzaakt door of verband houdend met asbest werd uitgesloten.

Schade door asbest en dekkingsweigering

In 2018 werd X geconfronteerd met schade aan zijn gebouwen door een hevige storm. Onder andere tientallen asbesthoudende golfplaten werden van de gebouwen gewaaid, en er ontstond schade aan luchtkokers. Door vorst raakte ook de coatinglaag van de daken beschadigd. Toen X een beroep deed op zijn milieuschadeverzekering, weigerde Interpolis dekking vanwege de asbest gerelateerde schade, die na de poliswijziging niet meer gedekt was.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat Rabobank haar zorgplicht als assurantietussenpersoon niet was nagekomen. De bank had X moeten informeren over de wijzigingen in de polisvoorwaarden met betrekking tot asbestdekking, gezien zijn specifieke verzekeringsbehoeften en het belang van het behoud van dekking voor asbestverontreiniging. De rechtbank wees erop dat X duidelijk de intentie had om zo uitgebreid mogelijk tegen de risico’s van asbestverontreiniging verzekerd te zijn.

Belang van tijdige en begrijpelijke informatie

De zaak benadrukt het belang van tijdige en begrijpelijke informatieverschaffing door assurantietussenpersonen. Vooral bij complexe verzekeringsproducten, zoals de gebouwen- en milieuschadeverzekering van X, is het van essentieel belang dat klanten op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in de polisvoorwaarden. Dit stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over hun verzekeringsdekking en eventueel alternatieven te overwegen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook te maken met een geschil omtrent verzekeringsdekking of andere financiële kwesties? Onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten staan voor u klaar om u bij te staan in uw juridische kwesties. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant