Uitspraak: Rabobank wordt veroordeeld bankrekening te openen voor coffeeshophouders

In juni 2020 hebben eisers Café City Hall overgenomen. Café City Hall exploiteert een coffeeshop in het centrum van Amsterdam.

Op 30 november 2020 hebben eisers een zakelijke bankrekening aangevraagd bij Rabobank. Rabobank heeft deze aanvraag afgewezen. De bank geeft daarbij aan dat zij geen nieuwe zakelijke relatie aangaat met ondernemingen die actief zijn in de coffeeshopsector.

Het geschil

Eisers vorderen Rabobank te veroordelen een zakelijke bankrekening te openen voor eisers. Eisers stellen dat het exploiteren van een coffeeshop geen reden is voor weigering van een bankrekening.

Rabobank beroept zich op contractsvrijheid. Mocht worden geoordeeld dat een spoedeisend belang aanwezig is, dan verzoekt Rabobank aan een toewijzend vonnis de voorwaarde te verbinden dat zij eerst in staat moet worden gesteld een cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft volledig en met succes af te ronden. Daarvoor heeft zij een termijn nodig van tenminste vier weken.

De beoordeling

De voorzieningenrechter stelt voorop dat eisers een spoedeisend belang hebben bij hun vordering. Zonder een zakelijke bankrekening kunnen zij hun (financiële) verplichtingen, zoals aflossing van de lening die is gesloten ten behoeve van de aankoop van de aandelen in Café City Hall niet nakomen.

Het belangrijkste verweer van Rabobank is dat zij gezien de contractsvrijheid niet verplicht kan worden tot het openen van een (zakelijke) bankrekening. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Het hebben van een bankrekening is noodzakelijk om in volle omvang aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Dat andere banken de aanvragen voor een zakelijke bankrekening hebben afgewezen, betekent nog niet dat Rabobank dit ook zomaar kan doen.

Rabobank heeft volgens de voorzieningenrechter onvoldoende steekhoudende argumenten aangedragen voor het afwijzen van de aanvraag, het enkele feit dat eiseres een coffeeshop exploiteren is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende.

Verder heeft Rabobank aangevoerd dat een verplichting om een relatie aan te gaan met eisers in strijd zou zijn met de Wwft omdat het cliëntenonderzoek nog niet met succes is afgerond. Dit zou haar tenminste vier weken kosten. Ook dit kan niet leiden tot het afwijzen van de vordering, noch tot het verbinden van een voorwaarde aan toewijzing dat Rabobank eerst vier weken de tijd krijgt het cliëntenonderzoek te doen. Rabobank heeft namelijk ruimschoots de gelegenheid gehad tot het doen van een cliëntenonderzoek.

De beslissing

De voorzieningenrechter veroordeelt Rabobank om binnen veertien dagen een zakelijke bankrekening te openen voor eisers.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant