Uitspraak: Rechtbank beslist in het voordeel van Bitcoin Meester na systeemfout

In deze zaak oordeelt de rechtbank in een zaak tussen een eiser en het online platform Bitcoin Meester. De zaak draaide om een serie transacties waarbij de eiser buitengewoon hoge rendementen behaalde door het handelen in cryptovaluta. Deze transacties werden teruggedraaid wat zorgde voor het verlies van de winsten van de eiser.

Achtergrond van de zaak

De eiser heeft een account aangemaakt bij Bitcoin Meester om te handelen in de cryptovaluta Hedera. In februari 2020 verrichtte de eiser 14 transacties binnen 12 minuten, waarbij Hedera verkocht en weer gekocht werd tegen een lagere prijs dan waarvoor Bitcoin Meester deze munten van hem kocht. Hierbij maakte de eiser een winst van ruim 4000%. De te lage terugkoop prijs werd veroorzaakt door een systeemfout bij Bitcoin Meester. Een bot in het systeem detecteerde de transacties waarna hij werd uitgelogd en de transacties werden teruggedraaid.

Wat vindt de eiser?

De eiser stelt dat Bitcoin Meester tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dan er onrechtmatig gehandeld is door de transacties ongedaan te maken. Hij vordert de terugstorting van de hoeveelheid munten die hij had en een schadevergoeding van bijna 43.000, – voor de misgelopen winst.

Overwegingen van de rechtbank

De rechtbank stelt dat de eiser er niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hij door de transacties een rendement van deze proporties kan behalen. De prijsverschillen waren te uitzonderlijk en irrationeel. Verder stelt de rechtbank dat er niet voor iedere transactie een aparte overeenkomst bestond, dus kon er ook geen sprake zijn van een tekortkoming van Bitcoin Meester. Het platform heeft overtuigend aangetoond dat de systeemfout de oorzaak was van de prijsverschillen. Er werd niet gehandeld op een onfatsoenlijke manier aangezien er geen reële grondslag was voor de transacties. De rechtbank wijst de vorderingen af en de eiser dient de proceskosten van Bitcoin Meester te vergoeden.

Financieel recht advocaten

Deze uitspraak benadrukt het belang van economisch rationeel gedrag en de noodzaak voor investeerders om realistische verwachtingen te hebben. Wij begrijpen hoe ingewikkeld de cryptovaluta-geschillen zijn en staan daarom klaar om u hierbij te helpen. Neem contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten en laat de problemen niet verder opstapelen.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant