Uitspraak: Rechtbank bevestigt opzegging kredietrelatie door ING

In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat ING Bank terecht een kredietrelatie met het bedrijf Panda c.s. heeft beëindigd. De kern van deze zaak draait om het belang van transparantie en openheid in financiële relaties.

Aanleiding van het geschil

Panda c.s., dat zich voornamelijk bezighoudt met de internationale handel in gerecycled papier, onderhield sinds 2019 een zakelijke relatie met ING. Binnen deze relatie had Panda c.s. verschillende kredieten lopen, waaronder een rekening-courant krediet (een soort lopende rekening waar tot een bepaald bedrag rood gestaan mag worden) van € 300.000 en een zogenaamde ‘allowancefaciliteit’ van € 500.000. De directeur en aandeelhouder van Panda c.s. had persoonlijk garant gestaan voor een deel van deze leningen.

Het ontstaan van twijfel bij ING

In 2020 begon ING aanvullende informatie te vragen aan Panda c.s. over bepaalde transacties en de financiële situatie van de directeur. Het ging onder andere om vragen over een overboeking naar een privérekening. Dit verzoek werd gedaan om het risicoprofiel van Panda c.s. te beoordelen, een gebruikelijke procedure om de financiële stabiliteit van een klant te controleren. Echter, Panda c.s. weigerde de gevraagde informatie te verstrekken, wat bij ING zorgen wekte.

Beëindiging van de kredietrelatie

De weigering van Panda c.s. om informatie te delen leidde tot een vertrouwensbreuk. ING besloot hierop de kredietrelatie op te zeggen en het uitstaande krediet terug te vorderen. Dit betekent dat ING het geld dat Panda c.s. had geleend, terugeiste. Panda c.s. was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter met het verzoek om te verklaren dat ING niet gerechtigd was de relatie te beëindigen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelde echter vast dat ING wel degelijk in haar recht stond. De bank had voldoende en zorgvuldig onderbouwd waarom ze meer informatie nodig had en waarom het beëindigen van de kredietrelatie gerechtvaardigd was. De rechtbank concludeerde dat er sprake was van een schending van de informatieplicht door Panda c.s. en dat de opzegging niet onaanvaardbaar was.

Conclusie en oproep tot actie

Deze uitspraak benadrukt het belang van transparantie en het nakomen van verplichtingen in een bancaire relatie. Heeft u vragen over uw rechten en plichten binnen een kredietrelatie, of bent u op zoek naar juridisch advies? Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten staan voor u klaar. Neem gerust contact met ons op voor deskundige begeleiding en advies.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant